Skip to Contents

Zpráva CSR

Zpráva CSR společnosti THK 2016/2017

Skupina THK Group přišla se Zprávou CSR společnosti 2016/2017, což je naše sedmá zpráva. Ta poskytuje shrnutí aktivit Skupiny a jejího úsilí v oblasti podnikové společenské odpovědnosti.

Tato zpráva je komunikačním nástrojem, který nám umožňuje obdržet životně důležitou zpětnou vazby a dále zlepšovat kvalitu obchodních aktivit společnosti THK.

Zpráva CSR společnosti THK 2016/2017
Stáhnout celou zprávu (PDF o velikosti 6 575 kB)
Poznámka: Obsah tohoto souboru jsme také rozdělili do menších souborů, které lze stáhnout rychleji. Informace jsou uvedeny v následujícím seznamu. 

Rejstřík Obsah
O této zprávě CSR
(PDF 241 kB)(v angličtině)
O této zprávě CSR
Obsah
Zpráva shora
(PDF 107 kB)(v angličtině)
Závazek k dalšímu studiu technologie přispívající k vytvoření bohaté společnosti.
Ohlédnutí za 45 lety historie a pohled do budoucnosti
(PDF 1 166 kB)(v angličtině)
Globální síť společnosti THK
Zaměstnanci, konsolidovaná verze 
Personální obsazení společnosti THK, nekonsolidovaná verze 

Zvláštní článek / Schopnost společnosti THK vytvářet hodnotu

Poskytnutí optimálních technických řešení robotiky pro potřeby našich zákazníků
Vysoká očekávání ohledně velmi rozšířeného využití robotů vyrobených pomocí globálně konkurenční technologie společnosti THK
Rozvoj robotické technologie
(PDF 749 kB)(v angličtině)

Téměř dokonalý hřídel splňuje specifikace IEC61400
(PDF 165 kB)(v angličtině)

Příznivý výhled na další rozvoj v oboru seismické izolace
Jak zajistit, aby se výroba „monozukuri“ nikdy nezastavila
Seismická izolace: nepostradatelná technologie pro bezpečné dálnice
Ochrana systémů, které chrání naše letištní dráhy pomocí seismické izolace
Ochrana uměleckých děl a kulturního dědictví pomocí seismické izolace
(PDF 716 kB)(v angličtině)Iniciativy v oboru robotické technologieIniciativy v oblasti obnovitelné energieIniciativy v oboru seismické izolace

 

Struktura správy
(PDF 231 kB)(v angličtině)
Vedení podniku
Dodržování zákonů a předpisů
Řízení rizik a zabezpečení informací
Zapojení do společnosti
(PDF 1 118 kB)(v angličtině)
Společně s našimi zákazníky
Slovy našich zákazníků
Společně s našimi akcionáři
Společně s našimi zaměstnanci
Harmonie s prostředím
(PDF 1 399 kB)(v angličtině)
Podpora správy životního prostředí
Systém správy životního prostředí
Přehled vlivů na životní prostředí
Šetření energií a prevence globálního oteplování
Šetření zdroji a dosažení nulových emisí
Řízení nebezpečných materiálů
Iniciativy ekologické distribuce
Názor odjinud
(PDF 129 kB)(v angličtině)
Takeo Nakagawa
Emeritní profesor, Univerzita v Tokiu; předseda představenstva a generální ředitel, Finetech Corporation

Zpětné číslo zprávy CSR společnosti THK

2016. prosince 15

2014. listopadu 30

2014. ledna 05

2013. ledna 05

2012. ledna 05