Skip to Contents

Teollisuusrobotit

Robotteja käytetään useilla teollisuudenaloilla työkappaleiden nopeaan ja tarkkaan asettamiseen. Kehittyneemmät robotit pystyvät liikkumaan myös muihin kuin kohtisuoriin suuntiin käyttäen moninivelrakennetta, jonka avulla robotit pystyvät jäljittelemään ihmisen käsivarren liikkeitä. Nivelosien on oltava erittäin jäykkiä ja kääntymisliikkeiden erittäin tarkkoja, jotta nopeat pysähdykset eivät haittaa toimintaa. Ainutlaatuiset tuotteemme ovat riittävän pieniä ja tehokkaita myös näihin käyttökohteisiin.

5-niveliset suljetun linkkimekanismin robotit

Asetusrobotit haastavat kiihdytyksen ja jarrutuksen perinteiset rajat. Niiden ohjausosien on oltava erittäin tarkkoja ja jäykkiä, ja robotin perusrakenteen on pystyttävä vaimentamaan pysäytysten suuret voimat. Tarvittavan jäykkyyden ja nopeuden aikaansaamiseksi robottien kääntöosissa käytetään ristikkäisrullaholkkeja.

5-niveliset suljetun linkkimekanismin robotit

 


Kaarihitsausrobotit

Tehtaiden tuotantolinjoilla käytettävien kaarihitsausrobottien nivelten kiertoliikeosissa käytetään ristikkäisrullaholkkeja. Koska ristikkäisrullaholkit ovat riittävän jäykkiä kaikissa radiaali- ja akseliliikkeiden kuormitussuunnissa, niitä voidaan käyttää pienikokoisten robottinivelten rakentamiseen.

Kaarihitsausrobotit

 


Skalaarirobotit

Skalaarirobotteja käytetään siirtämään ja asettamaan työkappaleita pienillä työalueilla. Lineaarijohteet ovat olennaisen tärkeitä riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi työliikkeessä ja Z-akselin kiertoliikkeessä, jossa suuri nopeus ja mahdollisimman pieni ylimääräinen liike ovat elintärkeitä.

Kaksikäsirobotit

Ihmisen käsivarren liikkeitä simuloimaan suunniteltujen kaksikäsirobottien on pystyttävä toistamaan monimutkaisia liikkeitä pehmeästi. Tämän lisäksi robottien on kuitenkin oltava erittäin jäykkiä ja niiden liikkeiden on oltava nopeita. Lineaariliikejärjestelmämme ja ristikkäisrullaholkkimme mahdollistavat robottien koon pienentämisen samalla kun niiden jäykkyyttä ja toimintanopeutta parannetaan.