Skip to Contents


Home > מידע על החברה > דוח אחריות חברתית (CSR)

דוח אחריות חברתית (CSR)‏

דוח אחריות חברתית (CSR)‏ לשנים 2016/2017 של THK

קבוצת THK פעלה לפי דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2016/2017, שהנו הדוח השביעי שלנו. הדוח מספק סיכום של פעילויות הקבוצה ומאמציה בתחום האחריות החברתית התאגידית.

דוח זה הוא כלי תקשורתי שיאפשר לנו לקבל משוב חיוני ולשפר עוד יותר את איכות הפעילויות העסקיות של THK.

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2016/2017
הורד את הדוח בשלמותו (קובץ pdf של 6,575KB)
שים לב: כמו כן חילקנו את תכולת הקובץ לקבצים קטנים יותר, שניתן להוריד מהר יותר. ראה את הרשימה להלן. 

מפתח עניינים תוכן עניינים
אודות דוח האחריות החברתית (CSR)
(PDF 241KB)(אנגלית)
אודות דוח האחריות החברתית (CSR)
תוכן עניינים
מסר מההנהלה
(PDF 107KB)(אנגלית)
מחויבים להמשך לימוד של הטכנולוגיה כדי לתרום ליצירת חברת שפע.
מבט על 45 שנות היסטוריה ואל העתיד
(PDF 1,166KB)(אנגלית)
הרשת העולמית של THK
עובדים, מאוחדים 
אנשי צוות של THK, לא מאוחדים 

מאמר מיוחד/היכולת של THK ליצור ערך

אספקת הנדסת הרובוטיקה האופטימלית לצורכי הלקוחות שלנו
ציפיות גבוהות לשימוש נרחב ברובוטים שיוצרו עם הטכנולוגיה התחרותית העולמית של THK
פיתוח טכנולוגיית הרובוטיקה
(PDF 749KB)(אנגלית)

גל כמעט מושלם שעומד במפרט IEC61400
(PDF 165KB)(אנגלית)


מבט קדימה לפיתוחים נוספים של בידוד סיסמי
מוודאים ש-Monozukuri (תהליך יצירת הדברים) לעולם לא יפסיק
בידוד סיסמי: טכנולוגיה חיונית לדרכים ראשיות בטוחות
הגנה על המערכות שמגנות על נתיבי האוויר בעזרת בידוד סיסמי
הגנה על עבודות אמנות ומורשת תרבותית בעזרת מכשירי בידוד סיסמי
(PDF 716KB)(אנגלית)יוזמות רובוטיקהיוזמות טכנולוגיה לאנרגיה מתחדשתיוזמות טכנולוגיה לבידוד סיסמי

 

מבנה ההנהלה
(PDF 231KB)(אנגלית)
משטר תאגידי
ציות
ניהול סיכונים ואבטחת מידע
מעורבות בחברה
(PDF 1,118KB)(אנגלית)
יחד עם הלקוחות שלנו
במילים של הלקוחות שלנו
יחד עם בעלי המניות שלנו
יחד עם העובדים שלנו
הרמוניה עם הסביבה
(PDF 812KB)(אנגלית)
קידום ניהול סביבתי
מערכת ניהול סביבתי
סקירת ההשפעה הסביבתית
שימור אנרגיה ומלחמה בהתחממות הגלובלית
שימור משאבים והגעה לפליטות אפסיות
טיפול בחומרים מסוכנים
יוזמות הפצה ירוקה
חוות דעת של צד שלישי
(PDF 129KB)(אנגלית)
טקאו נקאגווה
פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת טוקיו; יו"ר ומנכ"ל, חברת Finetech

דוח אחריות חברתית (CSR)‏ גיליון קודם