Skip to Contents


Startpagina > Informatie over deze website

Informatie over deze website

Vragen over deze voorwaarden kunnen (in het Engels) worden gericht aan dit adres.

  1. Het auteursrecht op alle documenten, foto's en illustraties ('inhoud') op deze website berust bij THK CO., LTD en de groep bedrijven, behalve indien anders wordt aangegeven. Het is de gebruikers ten strengste verboden om de inhoud om welke reden dan ook te verkopen, over te dragen of uit te lenen. Ook mag de inhoud op geen enkele wijze worden gewijzigd, aangepast of gereviseerd.
  2. THK kan niet garanderen dat de tekeningen in de CAD-bestanden die op deze website worden gepubliceerd, overeenstemmen met de uiteindelijke producten. THK behoudt zich ook het recht voor om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.
  3. Alle informatie en inhoud die op deze website worden gepubliceerd, inclusief CAD-bestanden en andere gegevens, worden verstrekt zonder enige garantie van THK. THK accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen of schade die direct of indirect voortvloeien uit de effecten of resultaten van het gebruik van deze informatie of inhoud. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sites die de gebruiker bereikt via deze website. Websites die kunnen worden bereikt via deze website zijn geheel onafhankelijk van THK, en wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze websites.
  5. Welke opties een gebruiker ook kiest, de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen infectie door schadelijke programma's zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke.