Skip to Contents

Ulat ng CSR

Ulat ng THK CSR 2016/2017

Nag-follow up ang Grupo ng THK sa Ulat ng THK CSR 2016/2017, ang aming ika-pitong ulat. Nagbibigay ito ng buod ng mga aktibidad ng Grupo at pagsisikap sa bahagi ng corporate social responsibility.

Ang ulat na ito ay isang communicative tool na magpapahintulot sa amin na makakuha ng mahalagang feedback at mas mapabuti pa ang kalidad ng mga aktibidad ng negosyo ng THK.

Ulat ng THK CSR 2016/2017
I-download ang buong ulat (6,575KB pdf)
Tala: Hinati-hati din namin ang mga nilalaman ng file na ito sa mas maliliit na mga file, na maaaring i-download ng mas mabilis. Sumangguni sa listahan sa ibaba. 

Index Mga nilalaman
Tungkol dito sa Ulat ng CSR
(PDF 241KB)(English)
Tungkol dito sa Ulat ng CSR
Talaan ng Mga Nilalaman
Mensahe mula sa itaas
(PDF 107KB)(Ingles)
Nakatuon sa karagdagang pag-aaral ng teknolohiya upang makapg-ambag sa paglikha ng isang mayamang lipunan.
Pagtingin sa 45 Taon ng Kasaysayan at sa Hinaharap
(PDF 1,166KB)(Ingles)
Pandaigdigang network ng THK
Mga empleyado, pinagsama-sama
Mga tauhan ng THK, hindi pinagsama-sama 

Espesyal na Tampok/Kakayahan ng THK Makabuo ng Kahalagahan

Nagbibigay ng Optimal Robotics Engineering para sa Pangangailangan ng Aming mga Kustomer
Mataas na Mga Inaasahan para sa Malawakang Paggamit ng mga Robot na Gawa ng Pandaigdigang Paligsahan ng Teknolohiya ng THK
Pagdebelop ng Teknolohiya ng Robot
(PDF 749KB)(Ingles)

Ang Halos-Perpektong Shaft na Nakatugon sa IEC61400 na Ispesipikasyon
(PDF 165KB)(Ingles)

Umaasa sa Pagsulong sa Seismic Isolation
Sinisuguro na Hindi Mahihinto ang Monozukuri
Ang Seismic Isolation: ay Indispensable na Teknolohiya para sa Ligtas na Mga Highway
Pino-protektahan ang mga Sistema na Nagpo-protekta sa Ating Daanan ng hangin na may Seismic Isolation
Pino-protektahan ang mga Gawa ng Pamana ng Kultura at Sining na may mga Device ng Seismic Isolation
(PDF 716KB)(Ingles)Mga Inisyatibo ng Teknolohiya ng RobotMga Inisyatibo ng Teknolohiya ng Renewable EnergyMga Inisyatibo ng Teknolohiya ng Seismic Isolation

 

Estruktura ng Pamamahala
(PDF 231KB)(Ingles)
Corporate governance
Pagsunod
Risk management at seguridad ng impormasyon
Paglahok sa lipunan
(PDF 1,118KB)(Ingles)
Kasama ng Ating Mga Kustomer
Sa Salita ng Ating Mga Kustomer
Kasama ng Ating Mga Shareholder
Kasama ng Ating Mga Empleyado
Pakikiisa sa Kapaligiran
(PDF 812KB)(Ingles)
Pino-promote ang Pamamahala sa Kapaligiran
Sistema ng Pamamahala sa Kapaligiran
Overview sa Epekto sa Kapaligiran
Pagtitipid ng Kuryente at Pagpigil sa Pag-init ng Mundo
Pagtitipid sa Mga Pinagkukunan at Makamit ang zero Emission
Pamamahala sa Mapanganib na Mga Materyales
Mga Inisyatibo sa Green Distribution
Opinyon ng Ikatlong Partido
(PDF 129KB)(Ingles)
Takeo Nakagawa
Professor Emeritus, the University of Tokyo; Chairman & CEO, Finetech Corporation

THK CSR Report Back Number