Skip to ContentsMga transport system

Malawak na ginagamit ang mga produkto ng THK sa mahahalagang bahagi ng mga railway car, automobile at iba pang mga sasakyan. Sa partikular, sa proseso ng paggawa ng automobile, ginagamit ang mga produkto ng THK sa halos lahat ng uri ng equipment, robot, makina sa pagproseso, at makina sa pag-assemble.

Mga single-seater helicopter

Sa mga pinakamaliit na single-seater helicopter sa buong mundo, ginagamit ang mga R Guide ng THK sa propeller angle-moving shaft. Binibigyang-daan ng pagbabago sa propeller angle ang craft upang mag-rotate at magbago ng direksyon.

Mga single-seater helicopter


Mga pintuan ng platform

Ginagamit ang mga Caged Ball ng LM Guide at Cam Follower sa mga pintuan ng platform na nagpoprotekta sa mga tao mula sa aksidenteng pagkahulog sa mga railroad track. Nakakabit ang mga produkto ng THK, na may mataas na pagiging matibay at tahimik na pagtakbo ng mga ito, ang mga overhung na pintuan ng platform na ito nang secure.

Mga pintuan ng platform


Mga electric 4-wheeled scooter

Ginagamit ang mga Link Ball ng THK sa mekanismo ng pag-link ng mga steering system sa harap at likod ng mga electric 4-wheeled scooter. Sa isang lipunang dumarami ang matatanda, tumataas ang pangangailangan para sa mga electric 4-wheeled scooter na ito para sa may edad. Binibigyang-daan ng paggamit sa mga Link Ball na gumana ang mekanismo nang walang clearance o play, nang sa gayon ay ligtas na mamamaneho ang mga kotse.