Skip to Contents


Home > Impormasyon ng Produkto > THK sa iyong buhay > Automation ng Bahay at Mga Gusali


Automation ng Bahay at Mga Gusali

Mahirap para sa mga taong nakatira sa lugar na may madalas na mga paglindol na hindi makaramdam ng kahit kaunting pag-aalala. Ginagamit ang aming teknolohiyang nag-a-absorb ng lindol na "seismic isolator" sa maraming bahay upang makatulong na bawasan ang mga takot na iyon.

Mga bahay na nag-a-absorb ng lindol

Mga bahay na nag-a-absorb ng lindol

Upang protektahan ang buhay at ari-arian mula sa banta ng mga lindol

May dalawang pangunahing uri ng teknolohiyang panlaban sa lindol: "quake resistance", na tumutukoy sa mga pinatibay na column, beam at dingding na idinisenyo upang maging resistant sa mga lindol, at ang "seismic isolation" na mga istrukturang ini-install sa mga pundasyon ng bahay upang mag-absorb ng mga vibration ng lupa. Kung direktang nakakonekta ang bahay sa mga pundasyon nito, direkta din itong matatamaan ng mga seismic vibration. Tulad ng buffer na nagbibigay ng proteksyon sa bahay ang mga istruktura ng seismic isolation. Gaya ng inilalarawan, gumagamit ng mga crossed LM Guide ang mga istruktura ng seismic isolation ng THK na nag-a-absorb ng lindol upang mabawasan nang malaki ang tindi ng vibration na naipapasa mula sa lupa papunta sa bahay sa itaas.


Mga produktong ginagamit

Mga CLB linear rolling support

Mga CLB linear rolling support

Isang seismic isolator na may mga crossed LM Guide, masusuportahan ng mga CLB support ang load ng bahay habang malayang gumagalaw sa anumang direksyon ayon sa mga pahalang na vibration ng lindol.

Mga RDT viscous damper

Mga RDT viscous damper

Pinapahina ng mga RDT ang seismic energy gamit ang mga Ball Screw. Idinisenyo ang mga damper na ito upang mag-absorb ng pwersa mula sa mabilis na paggalaw ng mga bahay at gusali.