Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Raport Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Raport CSR THK 2016/2017

Grupa THK wydała swój siódmy z kolei raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu — CSR THK 2016/2017. Zawiera on podsumowanie działań i starań grupy dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport jest narzędziem komunikacyjnym, które pozwoli nam na uzyskanie niezbędnych opinii i dalszą poprawę jakości działań biznesowych grupy THK.

Raport CSR THK 2016/2017
Pobierz cały raport (PDF 6575 KB)
Uwaga: podzieliliśmy także treść raportu na mniejsze pliki, które można szybciej pobrać. Zobacz listę poniżej. 

Indeks Spis treści
Informacje dotyczące niniejszego raportu CSR
(PDF 241KB)(jęz. angielski)
Informacje dotyczące niniejszego raportu CSR
Spis treści
Przesłanie Prezesa
(PDF 107KB)(jęz. angielski)
Poświęcenie się dalszym badaniom nad technologią, aby wnieść wkład w tworzenie dostatniego społeczeństwa.
Spojrzenie na 45-letnią historię oraz w przyszłość
(PDF 1166 KB)(jęz. angielski)
Globalna sieć THK
Łączne zatrudnienie 
Zatrudnienie THK, dane jednostkowe 

Funkcja specjalna/zdolność marki THK do tworzenia wartości

Dostarczanie optymalnych rozwiązań w dziedzinie robotyki dostosowanych do potrzeb naszych klientów
Wysokie wymagania dotyczące powszechnego stosowania robotów stworzonych dzięki zastosowaniu konkurencyjnej w skali światowej technologii THK
Rozwój robotyki
(PDF 749 KB)(jęz. angielski)

Niemal doskonały wał spełniający wymagania specyfikacji IEC61400
(PDF 165 KB)(jęz. angielski)

Oczekiwanie na kolejne udoskonalenia w dziedzinie izolacji sejsmicznej
Gwarancja utrzymania zasady monozukuri
Izolacja sejsmiczna: niezastąpiona technologia dla bezpiecznych dróg
Ochrona systemów bezpieczeństwa w lotnictwie dzięki izolacji sejsmicznej
Ochrona dzieł sztuki oraz dziedzictwa kulturowego dzięki urządzeniom do izolacji sejsmicznej
(PDF 716 KB)(jęz. angielski)Inicjatywy w dziedzinie robotykiInicjatywy dotyczące technologii związanych z odnawialnymi źródłami energiiInicjatywy dotyczące technologii izolacji sejsmicznej

 

Struktura zarządzania
(PDF 231 KB)(jęz. angielski)
Nadzór korporacyjny
Zgodność
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo informacji
Zaangażowanie społeczne
(PDF 1118 K)(jęz. angielski)
Wspólnie z klientami
Słowami naszych klientów
Wspólnie z udziałowcami
Wspólnie z pracownikami
Harmonijne wykorzystanie środowiska naturalnego
(PDF 812 KB) (jęz. angielski)
Promowanie zarządzania środowiskiem naturalnym
System zarządzania środowiskiem
Analiza wpływu na środowisko
Oszczędzanie energii i zapobieganie globalnemu ociepleniu
Oszczędzanie zasobów i dążenie do osiągnięcia zerowej emisji
Zarządzanie niebezpiecznymi materiałami
Inicjatywy dotyczące ekologicznej dystrybucji
Opinia osób trzecich
(PDF 129 KB)(jęz. angielski)
Takeo Nakagawa
Prof. emerytowany, Uniwersytet Tokijski, Przewodniczący i CEO, Finetech Corporation

Numer archiwalny raportu CSR THK

2016 grudnia 16

2014 listopada 30

2014 stycznia 05

2013 stycznia 05

2012 stycznia 05