Skip to Contents

Protejarea mediului

Imagine

 

Grupul THK îşi aduce contribuţia atât în favoarea societăţii cât şi a economiei prin intermediul rolului nostru revoluţionar în calitate de producători ai sistemelor de mişcare liniară şi a altor metode de ghidare unice. Considerăm că este responsabilitatea socială a companiilor să lase mediul înconjurător planetar într-o stare sănătoasă pentru următoarea generaţie şi de aceea promovăm următoarele iniţiative pentru reduce continuu factorii care afectează mediul şi pentru a susţine şi îmbunătăţi mediul natural.


Politica de bază privind protecţia mediului a Grupului THK

  1. Considerăm că protecţia mediului înconjurător este o provocare importantă de management şi depunem eforturi pentru a înţelege cu exactitate care este influenţa activităţilor, produselor şi serviciilor companiei noastre asupra mediului. Toate diviziile stabilesc obiective relevante pentru protecţia mediului şi abordează frontal această provocare. 
  2. Pe lângă respectarea legislaţiei privind protecţia mediului, ne-am impus un set propriu de standarde care sunt revizuite periodic, pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii managementului ecologic.
  3. Vom promova continuu dezvoltarea de produse care contribuie la reducerea factorilor care afectează mediul.
  4. Vom reduce consumul de energie în cadrul activităţilor comerciale şi vom promova continuu şi în mod special diminuarea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
  5. Concentrându-ne în special asupra reducerii şi reciclării deşeurilor generate de divizia de producţie, nu vom continua doar să promovăm economisirea şi reciclarea resurselor, ci vom lua măsuri şi pentru a preveni poluarea. 
  6. Recunoaştem impactul activităţilor companiei noastre asupra biodiversităţii şi vom lua măsuri active pentru conservarea tuturor formelor de viaţă pe Pământ.
  7. Pentru a crea mai multă unitate la nivelul activităţilor noastre de protecţie a mediului, vom oferi ghidare şi susţinere companiilor afiliate grupului şi partenerilor noştri de afaceri şi vom lua măsuri pentru a asigura cooperarea armonioasă cu întreaga comunitate. 
  8. Politica de bază privind protecţia mediului înconjurător este prezentată în toate diviziile din cadrul grupului prin activităţi educative, de formare şi de conştientizare şi este promovată emiterea de informări privind mediul înconjurător, în cadrul şi în afara grupului, în timp util. 

    Revizuită joi, pe 19 aprilie 2018