Skip to Contents

Maşini industriale generale

Diferitele timpuri de maşini de producţie sunt utilizate pentru automatizare şi economie de manoperă în domenii unde producţia a fost generată anterior prin muncă manuală. Produsele THK sunt utilizate în acest context, de la dispozitive care repetă pur şi simplu aceeaşi operaţie cu acurateţe şi eficienţă până la cele care permit precizie similară cu cea a unui meşter.

Maşini electrice de turnare prin injecţie

De la energia hidraulică necesitând electricitate. Problemele de mediu au condus mulţi producători să treacă la maşini de turnare prin injecţie alimentate electric. La aceste maşini, se utilizează şuruburi cu bile de tip pentru sarcină ridicată cu aceeaşi forţă de strângere precum în cazul cilindrilor hidraulici, împreună cu Ghidajele LM deosebit de rigide pentru poziţionarea corectă a turnării.

Maşini electrice de turnare prin injecţie

 


Prese de perforat

Cât de repede puteţi perfora? Vitezele de perforare cresc încontinuu, iar şuruburile cu bile, cu avans mare sunt ideale pentru deplasarea pieselor plăcii de oţel subţire cu acceleraţie sau deceleraţie ridicată. Pentru a permite o astfel de mişcare pentru lucru de mare viteză, se utilizează Ghidajele LM cu colivie cu bile şi şuruburile cu bile.

Prese de perforat

 


Echipament de sudură cu răşini

Pentru a suda două tuburi cu răşină, acestea trebuie încălzite simultan şi împinse împreună de-a lungul unei linii drepte cu o presiune fixă. Această calitate precisă şi fiabilă a sudurii poate fi asigurată prin poziţionarea acestor tuburi cu ghidajele LM.

Maşini de legat cu compresie pe orizontală

Ghidajele LM cu colivie cu bile şi şurubul cu bile cu colivie, de precizie, model HBN sunt utilizate la sistemele de acţionare electrică ale maşinilor de legat prin compresie a maculaturii în fabricile de hârtie. În trecut, erau utilizaţi cilindri hidraulici pentru a deplasa matriţele pentru presare prin compresie, dar uleiul se scurgea şi se deteriorau în timpul operaţiilor de întreţinere a echipamentului, contaminând atât maculatura, cât şi perifericele echipamentului. Cu toate acestea, prin trecerea la un sistem de acţionare cu motor împreună cu şurubul cu bile model HBN care prezintă rezistenţă la sarcină ridicată egală cu cea a cilindrilor hidraulici, problema scurgerii uleiului a fost eliminată. În plus, aceasta a permis şi maşini de legat mai compacte.