Skip to Contents


Första sidan > Om THK > CSR Rapport

Engagemangrapport

THK ENGAGEMANGRAPPORT 2016/2017

THK-koncernen har följt upp med THK ENGAGEMANGRAPPORT 2016/2017, vår sjunde rapport. Den ger en sammanfattning av gruppens aktiviteter och insatser inom socialt ansvar.

Den här rapporten är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för oss att få viktig feedback och ytterligare höja kvaliteten på THKS verksamhet.

THK ENGAGEMANGRAPPORT 2016/2017
Ladda ned hela rapporten (6 575kB pdf)
Obs! Vi har också delat upp innehållet i filen i mindre filer som kan hämtas snabbare. Se listan nedan. 

Register Innehåll
Om den här engagemangrapporten
(PDF 241kB)(endast på engelska)
Om den här engagemangrapporten
Innehållsförteckning
Meddelande från ledningen
(PDF 107kB)(endast på engelska)
Vi satsar på djupare teknikstudier som bidrar till skapandet av ett rikt samhälle.
En tillbakablick på 45 års historia och en titt in i framtiden
(PDF 1 166KB)(endast på engelska)
THK:s globala nätverk
anställda, konsoliderade
THK-personal, icke-konsoliderade 

Specialfunktion/THK:s förmåga att skapa värde

Vi tillhandahåller optimal robotteknik för våra kunders behov
Högt ställda förväntningar på den utbredda användningen av robotar med THK:s globalt konkurrenskraftiga teknik
Robotteknikutveckling
(PDF 749kB)(endast på engelska)

En högkvalitativ axel som uppfyller specifikationerna IEC61400
(PDF 165kB)(endast på engelska)

Vi ser fram emot ytterligare framsteg inom seismisk isolering
Säkerställer att monozukuri aldrig upphör
Seismisk isolering: en oumbärlig teknik för säkra motorvägar
Skyddar de system som skyddar våra luftleder med seismisk isolering
Skyddar konstverk och kulturarv med enheter för seismisk isolering
(PDF 716kB)(endast på engelska)Initiativ för robotteknikInitiativ för teknik inom förnybar energiInitiativ för seismisk isoleringsteknik

 

Företagsstruktur
(PDF 231kB)(endast på engelska)
Företagsstyrning
Efterlevnad
Riskhantering och informationssäkerhet
Delta i samhällslivet
(PDF 1 118 kB)(endast på engelska)
Tillsammans med våra kunder
Våra kunders åsikter
Tillsammans med våra aktieägare
Tillsammans med våra anställda
Harmoni med naturen
(PDF 812kB)(endast på engelska)
Främja miljöledningssystem
Miljöledningssystemet
Översikt över miljöpåverkan
Spara energi och förhindra den globala uppvärmningen
Spara på resurserna och uppnå nollutsläpp
Hantering av farliga ämnen
Initiativ för grön distribution
Synpunkter från tredje part
(PDF 129 kB)(endast på engelska)
Takeo Nakagawa
Professor Emeritus, University of Tokyo, styrelseordförande och VD, Finetech Corporation

THK ENGAGEMANGRAPPORT Tidigare nummer

2016 december 16

2014 november 30

2014 januari 05

2013 januari 05

2012 januari 05