Skip to Contents

Precisionsinstrument

Tvåarmade robotar

 

När utrustningen blir mindre och exaktare ökar kraven på precision i tillverkningen av maskindelar. Mätinstrument som gör det möjligt att hålla större exakthet hjälper till att uppfylla detta behov. THK-produkter ger stora bidrag till möjligheterna hos precisionsinstrument att upptäcka mycket fina rörelser och ändringar.


Stora 3-dimensionella mätenheter

Korrekt styrning är viktig för stora 3-dimensionella mätenheter. Med probespetsar hängande långt borta från styrmekanismen kan även små rörelser påverka mätnoggrannheten. Skenstyrningar med hög precision används i dessa enheter för att ge exakt, mjuk rörelse och stabilitet.

Små mätmikroskop

Fler och fler finbearbetningsfunktioner krävs inom fältet processtekniker med hög precision. De små mätmikroskop som mäter dessa mycket små maskindelar använder THKs skenstyrningar för självfokuserande mekanismer med hög hastighet och prestanda. Dessutom används våra kulstyrningar för styrning av borden som bär testdelen. De bidrar till förbättringen av användbarheten under genomförandet av fina rörelser.

Kornanalysatorer

Kornanalysatorer genomför bildanalyser mycket snabbt med hjälp av sensorer. Dessa sensorer måste röra sig mjukt med en linjär rörelse. Vibrations- och hastighetsvariationer måste vara minimerade. Våra miniatyr skenstyrningar kan lösa dessa svåra problem.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM Guide (Linear Motion Guide)

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Ball Screw

The Ball Screw is a high-efficiency method of converting rotary motion to linear motion by using a recirculating ball mechanism between the screw shaft and the nut.


Cross Roller Guide

Cross Roller Guide

Kryssrullstyrningen är en linjär styrning med begränsade slag, där precisionsrullarna är orienterade i omväxlande vinkelräta riktningar.

Lubrication accessories

Lubrication accessories

Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.