Skip to Contents

Elektroniska enheter

En elektronisk enhet är en samling av små enheter och ställdon. Tillverkningsutrustningen för dessa enheter är också en samling av små ställdon. THK levererar ett brett utbud av ställdon till alla marknadsoråden där utrymmessparande och energisparande ställdon ständigt krävs.

Olika portabla TV-kamerasystem

Ett fjärrstyrt TV-kamerasystem måste röra sig på många olika sätt tillräckligt mjukt för att ge tydliga bilder. Dessutom måste systemanvändningen vara tyst så att ljudinspelningen blir tydlig. Våra skenstyrningar baserade på kulkedje teknologin kan hjälpa till att skapa drivmekanismer där mjukheten och tystnaden är vital.

Olika portabla TV-kamerasystem


Bankomater

THKs skenstyrningar används i öppningarna på bankomater där kontanter deponeras eller tas ut. Dessa skenstyrningar med sin låga vikt och kompakta karaktäristik fortsätter att bidra till utvecklingen av kompakta bankomater.

Bankomater


Kompakta bildframkallningsapparater

Miniatyr skenstyrningar och kulskruvar används i de apparater som skannar kameranegativ, processar filmens bilddata och skriver ut färgbilder. Eftersom sådana apparater är avsedda för användning i butiker för bildframkallning och utskrift måste de ha en kompakt storlek. THKs miniatyrprodukter levererar det mycket exakta fokus som behövs för filmskanningen samtidigt som de tillåter kompakt design.