Skip to Contents

Övriga tillverkningsindustrier

THKs linjära rörelsesystem används också i speciella process- och bearbetningsenheter som skiljer sig mycket från maskinverktygen, industrirobotar och andra allmänna tillverkningsutrustningar. Vi kan leverera lösningar som uppfyller utrustningsspecifikationerna för alla speciella ändamål.

Färgningsmaskiner

En färgningsmaskin överför material till en färgningstank under färgningsprocessen av tyg. Istället för de konventionella kamföljarna används skenstyrning modell JR i styrningen av den horisontella rörelsen av tyget för att minska maskinens spel och vibrationer. Skenstyrningar med kulkedja används också i den vertikala axeln för tygförflyttning in i färgningstanken.

Färgningsmaskiner


Stenhuggare

Våra skenstyrningar med kulkedja används i X, Y och Z-axlarnas styrning hos stenhuggare som hugger stenen gradvis med hjälp av slipvalsar. Flygande vattendroppar och stenpartiklar gör användningsomgivningen besvärlig men med smörjenhet QZ och den laminerade kontaktskrapan LaCS kan skenstyrningar användas effektivt även under dessa förhållanden.

Processmaskiner för gjutning av polystyrenskum

En maskin som processar polystyrenskum för gjutning, som en ersättning för trä. Skenstyrning med kulkedja modell SHS används på X, Y och Z-axlarnas styrning i processmaskinen och rullande kulskruvar används i drivsektionen på dessa maskiner. X-axelnsslag hos dessa maskiner kan vara upp till 9 050 mm. När modell SHS används reduceras maskinens rullningsvariation och konturnoggrannheten vid gjutningen förbättras. Dessutom möjliggör smörjenhet QZ en lång underhållsfri drift med minskad rördragning.