Skip to Contents

Industrije drugih panog

Sistemi za linearno premikanje družbe THK se uporabljajo tudi pri napravah za posebno in strojno obdelavo, ki je precej različna od strojnih orodij, industrijskih robotov in druge opreme za proizvodnjo za splošne namene. Ponudimo lahko rešitve, ki bodo ustrezale specifikacijam opreme za kateri koli poseben namen.

Stroji za barvanje

Stroj za barvanje med postopkom barvanja blaga za zadrgo premesti material v zbiralnik za barvanje. Namesto običajnih dročnikov se pri vodenju vodoravnega premikanja blaga uporablja model JR LM-vodila; tako se zmanjšajo zračnost stroja in tresljaji. Na vertikalni osi za premestitev blaga v zbiralnik za barvanje se uporabljajo tudi LM-vodila s kroglično kletko.

Stroji za barvanje


Rezila za kamen

Na vodilih na oseh x, y in z rezil za kamen, ki kamen režejo postopno, z brušenjem, se uporabljajo naša LM-vodila s kroglično kletko. Zaradi brizgajoče vode in delcev kamna je delovno okolje zahtevno, vendar je z mazalko QZ in lameliranim kontaktnim strgalom LaCS mogoče uporabljati LM-vodila tudi v teh pogojih.

Stroji za obdelovanje polistirenske pene za litje

Stroj, ki polistirensko peno, kot nadomestek za les, obdela za litje. Na vodilu v x, y in z smeri obdelovalnega stroja se uporablja model SHS LM-vodila s kroglično kletko, na pogonskem delu teh strojev pa se uporabljajo vrteča se kroglična vretena. Hod osi x na teh strojih lahko doseže 9050 mm. Če je uporabljen model SHS, je spreminjanje vrtenja stroja manjše, natančnost obrisov pri litju pa večja. Poleg tega je z mazalko QZ obdobje brez vzdrževanja daljše, manj pa je tudi cevi.