Skip to Contents

Priemyselné strojné zariadenia

V odvetviach, v ktorých v minulosti prevažovala ručná výroba, sa dnes používajú rôzne typy výrobných strojov, ktoré umožňujú automatizáciu a úsporu pracovných síl. V tomto kontexte sa používajú aj produkty spoločnosti THK, od zariadení, ktoré len presne a efektívne opakujú rovnaké operácie, až po zariadenia ponúkajúce vysokú presnosť pohybu.

Elektrické vstrekovacie lisy

Od hydraulickej energie k elektrickému pohonu... Starosti o životné prostredie viedli mnohých výrobcov k prechodu na vstrekovacie listy s elektrickým pohonom. V týchto strojoch sa používajú guľové skrutky pre veľké zaťaženie, ktoré svojimi parametrami zodpovedajú bežným hydraulickým valcom, spolu s vysokopevnými lineárnymi vedeniami na presné umiestnenie foriem.

Elektrické vstrekovacie lisy

 


Dierovacie lisy

Ako rýchlo možno dierovať? Rýchlosť dierovania sa neustále zvyšuje. Guľové skrutky sú ideálne na presúvanie tenkých oceľových obrábaných kusov s vysokým zrýchlením alebo spomalením. S cieľom vykonávať tieto pracovné pohyby vo vysokej rýchlosti sa používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a guľové skrutky.

Dierovacie lisy

 


Zariadenia na zváranie živíc

Nato, aby bolo možné zvariť dve trubice vyrobené zo živice, je potrebné ich súčasne zahriať a spojiť v priamke pomocou prítlaku. Presný a spoľahlivý priebeh takejto operácie možno zabezpečiť umiestnením trubíc pomocou lineárnych vedení.

Baliace stroje s vodorovným stláčaním

V elektrických pohonných systémoch strojov na lisovanie odpadového papiera sa používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a model HBN presných guľových skrutiek so zapuzdrenou guľôčkou. V minulosti sa lis pohyboval pomocou hydraulických valcov, pri údržbe stroja však dochádzalo k úniku oleja, ktorý znečisťoval odpadový papier aj okolie stroja. Po prechode na motorový pohonný systém spolu s modelom HBN guľových skrutiek, ktorý ponúka odolnosť voči vysokému zaťaženiu zodpovedajúcu hydraulickým valcom, sa však problém úniku oleja vyriešil. Baliace stroje okrem toho môžu byť teraz kompaktnejšie.