Skip to Contents

Presné nástroje

So zmenšovaním a spresňovaním nástrojov sa zvyšujú požiadavky na presnosť pri výrobe súčastí strojov. Meracie nástroje umožňujúce dosahovanie vyššej presnosti pomáhajú tieto požiadavky splniť. Produkty spoločnosti THK významne prispievajú k schopnostiam presných nástrojov zistiť veľmi jemné pohyby, zmeny a odchýlky.

Veľké prístroje na trojrozmerné meranie

Veľké prístroje na trojrozmerné meranie vyžadujú správne navádzanie. V prípade sond nachádzajúcich sa ďaleko od navádzacieho mechanizmu môžu aj malé pohybové odchýlky ovplyvniť presnosť merania. V týchto zariadeniach sa používajú vysokopresné lineárne vedenia, ktoré ponúkajú potrebnú presnosť, plynulý pohyb a pevnosť.

Malé meracie mikroskopy

V oblasti technológií vysokopresného spracovania sa neustále zvyšujú nároky na presné operácie obrábania. Malé meracie mikroskopy, ktoré merajú veľmi malé súčasti strojov, používajú lineárne vedenia spoločnosti THK pre vysokorýchlostné a výkonné mechanizmy s automatickým zaostrovaním. Naše guľôčkové vedenia sa okrem toho používajú na vedenie nosníkov, ktoré nesú testovanú súčiastku. Prispievajú k lepšiemu vykonávaniu jemných pohybov.

Nástroje na kontrolu zŕn

Pri kontrole zŕn sa vykonáva vysokorýchlostná analýza obrazov pomocou snímačov. Tieto snímače musia vykonávať plynulý lineárny pohyb. Vibrácie a odchýlky rýchlosti je potrebné minimalizovať. Naše miniatúrne lineárne vedenia môžu tieto problémy vyriešiť.