Skip to Contents

Elektronické zariadenia

Elektronické zariadenie predstavuje skupinu malých súčastí a pohonných jednotiek. Stroje na výrobu týchto zariadení takisto obsahuje skupinu malých pohonných jednotiek. Spoločnosť THK dodáva veľké množstvo pohonných jednotiek do všetkých priemyselných a obchodných odvetví, kde sú neustále žiadané vďaka nenáročnosti na priestor a spotrebu energie.

Rôzne prenosné televízne kamerové systémy

Na diaľku ovládaný televízny kamerový systém sa musí pohybovať dostatočne plynulo v mnohých rôznych smeroch, aby mohol snímať jasný obraz. Prevádzka systému musí byť tiež tichá, aby bolo možné nahrávať čistý zvuk. Naše lineárne vedenia s technológiami zapuzdrených guľôčok sa uplatňujú v riadiacich mechanizmoch, v ktorých sa vyžaduje plynulosť a tichá prevádzka.

Rôzne prenosné televízne kamerové systémy

 


Bankomaty

V otvoroch bankomatov, do ktorých sa peniaze vkladajú alebo z ktorých sa vyberajú, sa používajú klzné vedenia od spoločnosti THK. Tieto klzné vedenia so svojou nízkou hmotnosťou a kompaktnými vlastnosťami ďalej prispievajú k vývoju kompaktných bankomatov.

Bankomaty

 


Kompaktné zariadenia na vyvolávanie fotografií

V zariadení, ktoré sníma negatívy, spracováva obrazové údaje z filmov a vytvára farebné obrazy pomocou tlačiarne, sa používajú miniatúrne lineárne vedenia a guľové skrutky. Keďže takéto zariadenia sú určené na používanie v komerčných fotolaboratóriách a tlačiarňach, musia byť kompaktné. Miniatúrne produkty od spoločnosti THK poskytujú vysokú presnosť zaostrovania v časti na skenovanie filmov a zároveň umožňujú dosahovať kompaktné rozmery zariadení.