Skip to Contents

Ďalšie výrobné odvetvia

Systémy lineárneho pohybu od spoločnosti THK sa používajú aj v špeciálnych zariadeniach na spracovanie a obrábanie, ktoré sa líšia od bežných obrábacích strojov a nástrojov, priemyselných robotov a ďalších výrobných zariadení používaných na všeobecné účely. Dodávame riešenia, ktoré vyhovujú všetkým špeciálnym požiadavkám a špecifikáciám zariadení.

Farbiace stroje

Farbiaci stroj prenáša materiál do farbiacej nádrže v priebehu procesu farbenia látky. Namiesto bežných vačkových kladiek sa vo vedení na vodorovný presun látky používa model JR lineárneho vedenia, aby sa znížili vibrácie a nepresné pohyby stroja. V zvislej osi sa na presun látky do farbiacej nádrže používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou.

Farbiace stroje

 


Stroje na rezanie kameňa

Naše lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou sa používajú vo vedeniach osí X, Y a Z strojov na rezanie kameňa, ktoré postupne prerezávajú kamene pomocou brúsnych kotúčov. Odlietavajúce kvapky vody a kúsky kameňa zhoršujú prevádzkové podmienky, no s mazacím systémom QZ a laminátovou škrabkou kontaktov LaCS možno lineárne vedenia efektívne používať aj v týchto podmienkach.

Stroje na spracovanie penového polystyrénu určeného na liatie

V stroji, ktorý spracováva penový polystyrén na liatie ako náhradu dreva, sa vo vedeniach osí X, Y a Z používa model SHS lineárneho vedenia so zapuzdrenou guľôčkou, zatiaľ čo v riadiacej časti týchto strojov sa používajú valcované guľové skrutky. Zdvih na osi X týchto strojov môže dosiahnuť 9 050 mm. Pri používaní modelu SHS sa odchýlka valivého pohybu stroja znižuje a zvyšuje sa presnosť liatia. Takisto je možné použiť mazací systém QZ, ktorý umožňuje dlhodobú prevádzku bez nutnosti údržby s obmedzenými rozvodmi.