Skip to Contents

Lineárny

Každý deň nás obklopujú veci, ktoré sa lineárne pohybujú. Jadro činnosti spoločnosti THK spočíva vo vývoji lineárneho vedenia, ktoré presne riadi pohyb zariadenia po priamke. Skúsenosti z tejto výroby nám umožňujú neustále rozširovať našu ponuku vyrábaných produktov lineárneho vedenia.

Lineárne vedenie so zapuzdrenou guľôčkou, model SHS →

  • PREHRAŤKliknutím na tlačidlo spustíte animáciu pohybu.
  • POZASTAVIŤKliknutím na tlačidlo zastavíte animáciu pohybu.

Na zobrazenie pohybu je potrebný doplnok Flash Player.


Použitý lineárny pohyb

Veľké automatické sklené dvere

Veľké automatické sklené dvere

 

Naše lineárne vedenia sa používajú na pohyblivé zavesenie veľkých automatických sklených dverí v mnohých nových inteligentných kancelárskych budovách. Bežné plastové súčasti na báze živice nemožno použiť z dôvodu zvýšenej hmotnosti takýchto dverí a nárazom vetra. Naše lineárne vedenia riešia tieto problémy. Umožňujú tiež kompaktnejšie vyhotovenie mechanizmu dverí a väčšiu voľnosť pri ich návrhu.