Skip to Contents


Domovská stránka > O tejto lokalite

O tejto lokalite

Otázky týkajúce sa týchto podmienok je potrebné smerovať na túto adresu (v angličtine).

  1. Všetky dokumenty, fotografie a obrázky („obsah“) na tejto webovej lokalite sú chránené autorským zákonom a sú majetkom spoločnosti THK CO., LTD a jej skupiny spoločností, pokiaľ nie je uvedené inak. Používatelia nesmú predávať, prenášať ani požičiavať obsah na akýkoľvek účel. Obsah tiež nie je možné akokoľvek upravovať, meniť ani prepracovávať.
  2. Spoločnosť THK neposkytuje žiadnu záruku toho, že výkresy v súboroch CAD publikovaných na tejto webovej lokalite zodpovedajú skutočným produktom. Spoločnosť THK si tiež vyhradzuje právo na úpravu obsahu bez predchádzajúceho upozornenia.
  3. Všetky informácie a obsah publikovaný na tejto webovej lokalite vrátane súborov CAD a všetkých ostatných údajov sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk spoločnosti THK. Spoločnosť THK nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty ani škody v dôsledku používania uvedených informácií alebo obsahu. Upozorňujeme tiež, že obsah tejto webovej lokality sa môže zmeniť alebo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia.
  4. Nie sme zodpovední za žiadnu inú webovú lokalitu, ku ktorej môže používateľ získať prístup prostredníctvom našej webovej lokality. Pri návšteve inej webovej lokality berie používateľ na vedomie, že daná lokalita je úplne nezávislá od spoločnosti THK a že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom na danej lokalite.
  5. Používatelia sú sami zodpovední za používanie preventívnych opatrení zameraných proti infikovaniu počítača škodlivými programami, ako sú napríklad počítačové vírusy, červy a trójske kone.