Skip to Contents

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่รวมเอาชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบ Linear Rolling เข้ากับการใช้งานที่ใช้ได้จริงเป็นครั้งแรกในโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง ความทนทานสูง ประหยัดพลังงาน ความเร็วสูง แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้อย่างชัดเจน

การสนับสนุนทางเทคนิค 
ตลับลูกปืน LM Guide


ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม

ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม

การใช้งานรังลูกปืน กำจัดแรงเสียดทานระหว่างลูกปืนและก่อให้เกิดเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย เสียงขณะทำงานไม่ดังมาก การทำงานที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา และความเร็วสูง


ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดยาว

ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดยาว

ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษจะมีแรงเสียดทานต่ำ การเคลื่อนที่ที่นุ่มนวล และการทำงานที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาโดยใช้รังลูกกลิ้ง


ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง)

ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง)

ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง) ที่มีให้เลือกใช้งานมากมายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพื่อการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค