Skip to Contents

Endüstriyel robotlar

Robotlar, çalışma parçalarını hızlı ve doğru bir biçimde hizalamak için çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Bazı robotların yalnızca dik açılı hareketleri değil, aynı zamanda insan kolunun hareketlerini taklit etmelerini sağlayan çok eklemli uygulamaları vardır. Ani durmaların bile onları izledikleri yoldan çıkarmayacağını garantilemek için bu eklem kısımlarının yüksek bir salınma doğruluğuna ve sağlamlığa sahip olmaları gerekmektedir ve THK'nın benzersiz ürünleri bu gereksinimleri karşılayabilecek güce ve küçüklüğe sahiptir.

5 eklemli kapalı bağlantılı robotlar

İvme ve yavaşlama sınırlarını zorlayan hizalandırma robotları. Yönlendirme kısmı doğru ve sağlam olmalıdır, ayrıca temel yapının aksamalar esnasında mükemmel bir yavaşlama göstermesi gerekmektedir. Bu sağlamlığı ve hızı azaltmak için salınma kısmında Çapraz Makara Halkaları kullanılmaktadır.

5 eklemli kapalı bağlantılı robotlar


Ark kaynağı robotları

Çapraz Makara Halkaları, fabrikaların üretim hatlarındaki ark kaynağı robotlarının döner hareket yapan eklemlerinde kullanılmaktadır. Tek başına Çapraz Makara Halkaları her yükün radyal ve eksenel momenti yönünde yeterince sağlam olduğundan dolayı, robotların küçük eklemlerini geliştirmek için kullanılabilir.

Ark kaynağı robotları


Skalar robotlar

Skalar robotlar, çalışma parçalarının küçük alanlarda taşımasında ve hizalandırılmasında kullanılır. LM Kızak sistemleri hem strok hareketinde, hem de yüksek hız ve düşük aşınmanın esas olduğu Z ekseni üzerindeki dönüş hareketinde yüksek doğruluk gözlenmesi bakımından çok gereklidir.

Çift kollu robotlar

İnsan kollarının hareketlerini taklit etmek için tasarlanan çift kollu robotlar karışık işlemleri ardı ardına kolaylıkla yürütebilmelidir. Ayrıca, robotlar sağlam olmalıdır ve yüksek hızda yanıt verebilmelidir. THK'nın lineer hareket sistemleri ve Çapraz Makara Halkaları robotların sağlamlığını ve işlem hızlarını arttırırken boyutunu da küçültebilir.