Skip to Contents


Etusivu > Tietoa yrityksestä > Ympäristönsuojelu > Green Procurement – Kestävät hankinnat

Green Procurement – Kestävät hankinnat

Ympäristönsuojelu

 

Ei ole liioiteltua sanoa, että tasapainoinen suhde luontoon on välttämätöntä, jos ihmiset haluavat tulevaisuudessakin asua maapallolla. Valmistusteollisuuden ja kaikkien ihmisten on ymmärrettävä tämä.

Ympäristöasiat ovat tärkeitä meille kaikille THK-konsernissa koko toimintamme että yksittäisten työntekijöiden tasolla ja me haluamme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia.

Me otamme aina huomioon toimintamme vaikutuksen ympäristöön niin tuotteidemme valmistukseen tarvittavien materiaalien ja osien kohdalla kuin myös valmistusteollisuudessa käytettävien toissijaisten materiaalien, työkalujen ja muiden tuotteiden hankinnassakin.

Tätä kutsutaan kestäväksi hankinnaksi (Green Procurement), johon kuuluu haitallisten kemikaalien käytön lopettaminen, ympäristövaikutusten arviointi ja aktiivinen kauppakumppanien kanssa tehtävä yhteistyö luonnonsuojelualoitteissa.

EU:n RoHS-direktiivin tultua voimaan heinäkuussa 2006 valmistusteollisuuden ympäristölainsäädäntö on tiukentunut ympäri maailman ja valmistajien sosiaalinen velvoite ympäristöasioissa on kasvanut. Olemme luoneet ympäristötoiminnallemme THK Green Procurement – Kestävät hankinnat -toimintaperiaatteet, joita kaikkien kauppakumppaneidemme tulee noudattaa.

Olemme aina edellyttäneet kauppakumppaneiltamme laatua sekä hyvää hintaa ja toimitusta. Nyt haluamme lisätä edellytyksiin myös ympäristöasiat. Vahvistaaksemme nykyisiä kumppanuuksiamme edellytämme kaikilta tulevilta kumppaneiltamme täyttä yhteistyötä ympäristöasioissa.