Skip to Contents


Etusivu > Tietoa yrityksestä > Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Kuva

 

THK-konserni on lineaarijohteen kehittämisestä lähtien edistänyt yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia lineaaristen liikejärjestelmien ja koneosien valmistuksen edelläkävijänä. Uskomme, että yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuuluu velvollisuus jättää maailman ympäristö terveeseen tilaan seuraavalle sukupolvelle. Sen vuoksi noudatamme seuraavia käytäntöjä ja ohjelmia toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi ja sen tilan parantamiseksi.


THK-konsernin ympäristökäytännöt

  1. Pidämme ympäristönsuojelua keskeisenä liikkeenjohdon haasteena ja pyrimme selvittämään tarkasti toimintamme, tuotteidemme ja palvelujemme vaikutukset ympäristöön. Jokainen osastomme osallistuu työhön määrittämällä toiminnalleen tietyt ympäristötavoitteet.
  2. Ympäristöä koskevien lakien noudattamisen lisäksi sovellamme itse asettamiamme standardeja ja tarkastelemme niitä säännöllisin väliajoin, jotta saisimme parannettua ympäristöhallinnan tehokkuutta.
  3. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteita, jotka vähentävät ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.
  4. Pyrimme pienentämään liiketoimintamme energian kulutusta ja jatkuvasti edistämään energian kulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. 
  5. Keskitymme erityisesti jätteiden määrän vähentämiseen ja kierrätykseen, sillä pyrimme jatkuvasti edistämään resurssien säästämistä ja kierrätystä, mutta myös ehkäisemään saastumista. 
  6. Ymmärrämme, että liiketoimintamme vaikuttaa elollisen luonnon monimuotoisuuteen ja pyrimme aktiivisesti suojelemaan kaikkea elämää maapallolla.
  7. Pitääksemme ympäristökäytäntömme yhdenmukaisina annamme opastusta ja tukea myös yhteistyöyrityksillemme ja liikekumppaneillemme sekä pyrimme aina toimimaan yhteistyössä ja sopusoinnussa meitä ympäröivän yhteisön kanssa.
  8. Ympäristöä koskevat peruskäytäntömme toteutetaan konsernin kaikissa divisioonissa opetuksen, koulutuksen ja tiedostamista kehittävien toimintojen kautta. Ajantasaisen ympäristötiedon välittämistä ja levittämistä sekä konsernin sisällä että sen ulkopuolella kannustetaan.

    Päivitetty 21. elokuuta 2019