Skip to Contents

Tarkkuuslaitteet

Kaksikäsirobotit

 

Laitteiden pienentyessä ja tarkkuuden kasvaessa myös koneosien valmistuksen tarkkuusvaatimukset kasvavat. Tarkkuusvaatimusten täyttämiseksi tarvitaan erittäin tarkkoja mittausinstrumentteja. THK:n valmistamien tuotteiden ansiosta mittausinstrumenteilla pystytään havaitsemaan erittäin pieniä liikkeitä ja muutoksia.


Suuret 3D-mittauslaitteet

Suurissa 3D-mittauslaitteissa osien tarkka ohjaus on elintärkeää. Mittausinstrumenttien kärkien ollessa kaukana varsinaisesta ohjausmekanismista pienetkin liikkeet voivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen olennaisesti. Laitteiden tarkkuus, pehmeät liikkeet ja jäykkyys varmistetaan käyttämällä erittäin tarkkoja lineaarijohteita.

Pienet mittausmikroskoopit

Eri alojen tarkkuuskäsittelytekniikat vaativat jatkuvasti hienompia koneistustyökaluja ja -toimintoja. Pienten koneosien mittaamiseen käytettävissä pienissä mittausmikroskoopeissa hyödynnetään THK:n lineaarijohteita esimerkiksi nopeissa ja erittäin tarkoissa automaattitarkennusmekanismeissa. Koekappaleita kuljettavissa tasoissa käytetään lisäksi valmistamiamme kuulajohteita, jotka parantavat laitteiden käytettävyyttä hienosäätöliikkeitä suoritettaessa.

Viljantarkastuslaitteet

Viljantarkastuslaitteissa käytetään sensoreiden avulla toteutettua erittäin nopeaa kuva-analyysia. Mittauksia suoritettaessa sensoreiden on liikuttava pehmeästi ja lineaarisesti. Värinät ja nopeuden muutokset on pystyttävä eliminoimaan. Pienoislineaarijohteemme auttavat tämänkin hankalan ongelman ratkaisemisessa.

Käytettävät tuotteet

Lineaarijohde

Lineaarijohde

Päätuotteemme on lineaarijohde, keksintö, joka teki vierimisliikkeeseen perustuvasta lineaariliikkeestä todellisuutta ensimmäisenä maailmassa.

Kuularuuvi

Kuularuuvi

Kuularuuvi on tehokas syöttöruuvi, jossa kuula tuottaa ruuvin akselin ja mutterin välistä vierivää liikettä.


Ristikkäinen rullajohde

Ristikkäinen rullajohde

Ristikkäinen rullajohde on rajoitetun liikkeen lineaarijohde, jonka tarkkuusrullat on sijoitettu vuorotellen kohtisuoraan toisiinsa nähden.

Voitelutarvikkeet

Voitelutarvikkeet

Valikoima erilaisia voiteluun liittyviä tuotteita, joiden avulla voit varmistaa koneiden ja laitteiden riittävän voitelun.