Skip to Contents

A tömegközlekedésben

A HSST rendszer (High-Speed Surface Transport - nagy sebességű felszíni közlekedés) sok látogatót lenyűgözött a Tsukuba Expo '85 tudományos-technológiai kiállításon, ahol a bemutatásra sor került a kifejlesztés 1974-ben történő elindítását követően. Ezt követően a HSST rendszer hivatalosan is megnyílt az üzleti világ számára a Yokohama Exotic Showcase (YES) kiállításon 1989-ben. A THK termékei fontos szerepet töltenek be az ilyen jövő generációs közlekedési rendszerekben.

Linimo

Fotók a lineáris motoros járműrendszerről

Fotók: az Aichi Rapid Transit Co., Ltd. jóvoltából

Élesebb kanyarokban nagyobb sebességgel.

A lineáris motoros jármű, más néven „Linimo” nagy figyelmet kapott az Expo 2005 Aichi kiállításon Japánban. Figyelemre méltó erő keletkezik a vasúti kocsira rögzített mágnestekercsben folyó áram hatására, amely felemeli a kocsit a sínről, így a kerekek és a sín közti súrlódás megszűnik, és a kocsi nagyobb sebesség elérésére lesz képes.

Ha az emelő és a hajtó modulok teljesen hozzá lennének rögzítve a kocsikhoz, a szerelvény nem tudna kanyarodni, mivel az egyes kocsik hátsó része ellenállna az elülső rész oldalirányú mozgásának. A probléma megoldásaként a kocsikra az öt-öt modult úgy szerelték fel, hogy azok el tudjanak csúszni jobbra és balra, így amikor a szerelvény kanyarodik, élesebb kanyarokat tud bevenni nagyobb sebességgel. Ezeknél a moduloknál cégünk lineáris vezetősínjeit alkalmazták a csúsztató mechanikákban, melynek mozgása így sima és zajtalan.


Alkalmazott termékek

Lineáris vezeték

A lineáris vezetősín, az első eszköz a világon, amelynek sikerült a lineáris mozgatás megoldása gördülő csatlakozással, a THK cég fő terméke.