Skip to Contents


Home > מידע על החברה > התמודדות עם נושא מינרלי הקונפליקט

התמודדות עם נושא מינרלי הקונפליקט

המדיניות בנוגע להתמודדות עם נושא מינרלי הקונפליקט

לאחר שביצענו חקירות בשיתוף פעולה עם השותפים המסחריים שלנו, אנו משקיעים מאמצים לקידום אי-שימוש במינרלי קונפליקט מכל סוג (טנטלום, בדיל, טונגסטן, זהב), המהווים מקורות מימון למיליציות חמושות, שאחראיות להפרות של זכויות אדם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובמדינות השכנות.