Skip to Contents

גליל LM

גליל ה-LM הוא מוביל קווי קומפקטי בעל ביצועי עומס גבוהים וגליל הולם אשר מסוגל לבצע תנועה מעגלית אינסופית. מוצר זה ישים באופן מיטבי במכונות הנדרשות להציג רמות גבוהות של דיוק במיקום, הדירות וקשיחות.

תמיכה טכנית

גליל LM


דגמים

דגם LR סוג רתק כדוריות מתכתי. דגם זה מתוכנן להרכבה בתוך חריץ מעובד על משטח ההרכבה. גליל ה-LM מאובטח במשטח ההרכבה על ידי הברגתו לארבעה חורים בבסיס המעבר. דגם זה מתאים למקומות שבהם המקום ליחידה העיקרית מוגבל בגובהו (ניתן להשיג גם את דגמי המקבעים SM ו-SE).
דגם LR-Z סוג רתק פלסטיק. סוג קל יותר, המשתמש ברתק פלסטיק והמתוכנן להרכבה בדומה לדגם LR. ניתן להצמיד לדגם זה אטם גומי מיוחד להגנה טובה מפני זיהום, כיוון שהוא מצויד בחריץ להתקנת האטם. נוסף לכך, דגם זה מסוגל לנוע במהירות גבוהה של 1 מ'/שנ'.
דגם LRA סוג רתק כדוריות מתכתי. כמו דגם LR, דגם זה גם הוא מתוכנן להרכבה בתוך חריץ. מדובר בדגם קומפקטי שניתן להצמיד היטב למקומו באמצעות מקבעים דגמי SM או SE וברגים עבים.
דגם LRA-Z סוג רתק פלסטיק. סוג קל יותר, המשתמש ברתק פלסטיק והמתוכנן להרכבה בדומה לדגם LRA. ניתן להצמיד לדגם זה אטם גומי מיוחד להגנה טובה מפני זיהום, כיוון שהוא מצויד בחריץ להתקנת האטם. נוסף לכך, דגם זה מסוגל לנוע במהירות גבוהה של 1 מ'/שנ'.
דגם LRB סוג רתק כדוריות מתכתי. ניתן להפחית את שעות האדם הדרושות לעיבוד, כיוון שדגם זה אינו דורש חריץ על משטח ההרכבה. בדומה לדגם LRA, ניתן להצמיד דגם זה היטב באמצעות מקבע SMB או SEB.
דגם LRB-Z סוג רתק פלסטיק. סוג קל יותר, המשתמש ברתק פלסטיק והמתוכנן להרכבה בדומה לדגם LRB. ניתן להצמיד לדגם זה אטם גומי מיוחד להגנה טובה מפני זיהום, כיוון שהוא מצויד בחריץ להתקנת האטם. נוסף לכך, דגם זה מסוגל לנוע במהירות גבוהה של 1 מ'/שנ'.
דגם LRU סוג רתק כדוריות מתכתי. ניתן להפחית את שעות האדם הדרושות לעיבוד, כיוון שדגם זה אינו דורש חריץ על משטח ההרכבה. דגם זה מאובטח במשטח ההרכבה על ידי הברגתו לארבעה חורים בבסיס המעבר.

תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.