Skip to Contents


Home > Maklumat Syarikat > Laporan CSR

Laporan CSR

Laporan CSR THK 2018

Kumpulan THK telah membuat susulan dengan Laporan CSR THK 2018 iaitu laporan ketujuh kami. Laporan ini memberi ringkasan aktiviti dan usaha Kumpulan dalam aspek tanggungjawab sosial korporat.

Laporan ini merupakan alat komunikasi yang akan membolehkan kita memperoleh maklum balas penting dan meningkatkan kualiti aktiviti perniagaan THK.

Laporan CSR THK 2018
Muat turun keseluruhan laporan (5,670KB pdf) (Inggeris)
Nota: Kami telah membahagikan kandungan fail ini kepada fail lebih kecil yang boleh dimuat turun dengan lebih cepat. Sila rujuk senarai di bawah. 

Indeks Kandungan
Dasar/Kandungan CSR THK
(PDF 442KB) (Inggeris)
Dasar CSR THK
Kandungan
Mesej daripada CEO
(PDF 131KB) (Inggeris)
Memenuhi Tanggungjawab Kami untuk Menyediakan Produk yang Memuaskan
Gambaran Keseluruhan Syarikat
(PDF 615KB) (Inggeris)
Gambaran Keseluruhan Syarikat
Ciri Istimewa/Kepakaran dan Teknologi Teras THK Bergabung untuk Mencipta Produk dengan Banyak Aplikasi
(PDF 1,830KB) (Inggeris)
TOSHO Inc.
Panduan LM THK Meningkatkan Ketepatan Berulang dan Kelajuan Mendispens Ubat-ubatan

Institut Teknologi Industri Wilayah Yamaguchi
Teknologi THK Membantu Pertumbuhan Pengeluaran Setempat

JyouSenji, Tokong Honmon Butsuryu Shu
Sistem Pengasingan Seismik THK Melindungi Patung Pengasas Honmon Butsuryu Shu yang Disemadikan di JyouSenji

Hospital Universiti Akita
Melindungi Maklumat Perubatan Semasa Bencana

Syarikat NS Solutions
SEED Noid Menjadikan Robot 5G Berkelajuan Tinggi sebagai Realiti

SECOM INDUSTRIES CO., LTD.
Produktiviti Secara Keseluruhan Meningkat Lima Kali Ganda dengan Pemasangan NEXTAGE®
Struktur Pengurusan
(PDF 279KB) (Inggeris)
Tadbir Urus Korporat
Kawalan Dalaman, Hak Harta Intelek dan Keselamatan Maklumat
Pematuhan dan Pengauditan Dalaman
BCP
Penglibatan dalam Masyarakat
(PDF 1,071KB) (Inggeris)
Bersama-sama dengan Pembekal Kami
Bersama-sama dengan Pemegang Saham Kami
Jaminan Kualiti
Kesihatan dan Keselamatan
Menyokong Pembangunan (Keseimbangan Kerja-Kehidupan)
Komuniti Tempatan

Harmoni dengan Persekitaran
(PDF 967KB) (Inggeris)

Menggalakkan Pengurusan Persekitaran
Gambaran Keseluruhan Sasaran Persekitaran, Kebertanggungjawaban Persekitaran dan Impak Persekitaran
Memulihara Tenaga Dan Menghalang Pemanasan Global
Memulihara Sumber dan Mencapai Pelepasan Sifar
Mengurus Bahan Berbahaya
Pengagihan Hijau
Pendapat Pihak Ketiga
(PDF 89KB) (Inggeris)
Masahiro Sakane
Councilor, Komatsu Ltd.
Nota Editor
(PDF 61KB) (Inggeris)
Nota Editor

 

Nombor Belakang Laporan CST THK

2018 Oktober, 15

2016 Disember, 16

2014 November, 30

2014 Januari, 05

2013 Januari, 05