Skip to Contents


Home > Tapusin ang produksyon ng Ball Screw Model BTK at Kahalili (Kapalit) na Produkto

Tapusin ang produksyon ng Ball Screw Model BTK at Kahalili (Kapalit) na Produkto | [THK || JAPAN]

Nobyembre 01, 2014

Ikinagagalak na ipakilala ng THK ang ang bagong labas na kahalili (kapalit) na produkto ng "No Preload Type of Rolled Ball Screw Model BTK" na may pinahusay na function. Bilang resulta, tatapusin ang produksyon base sa ipinakitang iskedyul sa ibaba.

Ang mga dimensyon ng kahalili (kapalit) na produkto "Model BTK-V" ay katugma ng "Model BTK", habang ang DN value ay sadyang pinahusay kumpara sa umiiral na produkto.

Humihingi kami ng paumanhin sa anumang abala na idinulot at nagpapasalamat kami sa inyong pang-unawa at suporta.

<Petsa ng Paghinto ng mga Order>

2 Pebrero 2015

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring tawagan ang kinatawan ng aming THK.