Skip to Contents


Home > IMTS2016 repaso ng exhibition

IMTS2016 repaso ng exhibition

IMTS2016

Salamat sa iyong pagbisita sa IMTS2016.

Marami kaming mga bisita sa "IMTS2016," na ginanap mula Setyembre 12 hanggang Setyembre 17, 2016.
Gusto naming magpasalamat sa iyong pagbisita sa THK booth.

IMTS2016 Mobile Guidebook

IMTS2016

Noong panahon ng exhibition, namahagi kami ng "IMTS2016 Mobile Guidebook," na kaugalian na.
Nagpakilala kami ng bagong mga produkto sa Gabay. Pakitingnan ito sa.

*Maaari mo itong i-download matapos magrehistro sa site ng suportang teknikal.