Skip to ContentsIsolation Module ng THK, model TGS

Module Structure

TGS module structure


Mga halimbawa ng pag-install ng isolation module ng model TGS

Ipinapakita namin dito ang ilan sa device ng seismic isolator ng THK na nailapat na sa iba't ibang larangan.

Seismic floor isolation na nagpoprotekta sa buong sahig

Seismic floor isolation na nagpoprotekta sa buong sahig

Ang pag-install sa mga isolation module ay isang paraan upang hindi masyadong mapinsala ng lindol na nagpoprotekta sa buong sahig sa pamamagitan ng seismic floor isolation.

Kagamitang may kaugnayan sa server

Seismic floor isolation na nagpoprotekta sa buong sahig

Gumamit ng mga isolation module upang protektahan ang mga server para sa mga information system, na tinutukoy na pinakananganganib na imprastruktura para sa pagpapatuloy ng negosyo kung magkakaroon ng lindol.

Kagamitan sa paggawa ng semiconductor

Halimbawa ng pag-install na may kagamitan sa paggawa ng semiconductor