Skip to Contents

GARANŢIA LIMITATĂ

GARANŢIA LIMITATĂ 

GARANŢIE LIMITATĂ ŞI LIMITARE A RĂSPUNDERII : THK CO. LTD., CA ENTITATE ŞI COMPANIILE AFILIATE ŞI FILIALELE ACESTEIA (DENUMITE ÎN CONTINUARE COLECTIV CA “THK”) GARANTEAZĂ CĂ TOATE PRODUSELE THK COMERCIALIZATE NU VOR PREZENTA DEFECTE PRIVIND MATERIALELE ŞI MANOPERA PE O PERIOADĂ DE DOUĂSPREZECE (12) LUNI DE LA DATA LIVRĂRII. CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI MENŢIONATE ANTERIOR ALE GARANŢIEI NU VOR FI EXTINSE SAU SCHIMBATE DE CĂTRE THK ÎN CEEA CE PRIVEŞTE FURNIZAREA ORICĂROR PIESE DE SCHIMB, ADĂUGIRI, ATAŞĂRI, ACCESORII SAU REPARAŢII PENTRU PRODUS DUPĂ DATA LIVRĂRII SAU ACCEPTĂRII. GARANŢIA MENŢIONATĂ MAI SUS ESTE SINGURA GARANŢIE EXCLUSIVĂ A THK, REFERITOARE LA PRODUS.

RENUNŢAREA LA ALTE GARANŢII

: CU EXCEPŢIA GARANŢIEI MENŢIONATE MAI SUS, NU EXISTĂ GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICATE SAU DECLARAŢII DE FAPT SAU PROMISIUNI ALE THK ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL. THK RENUNŢĂ LA ORICE GARANŢII, EXPRESE, IMPLICATE SAU STATUTARE, CU EXCEPŢIA CELOR SPECIFICATE MAI SUS. FĂRĂ A SE LIMITA LA GENERALITATEA CELOR MENŢIONATE ANTERIOR, THK DENUNŢĂ EXPRES ORICE GARANŢIE IMPLICATĂ DE COMERCIALIZARE, ADECVARE LA UN SCOP ANUMIT, ÎNCĂLCARE SAU DECLARAŢII DE FAPT SAU PRIVIND CALITATEA CARE NU SUNT ENUNŢATE EXPRES MAI DEPARTE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ŞI REPARAŢII: SINGURA RESPONSABILITATE A THK CREATĂ CA REZULTAT AL VÂNZĂRII ŞI/SAU UTILIZĂRII PRODUSULUI ŞI SINGURA REPARAŢIE A CUMPĂRĂTORULUI ÎN FAŢA THK, INDIFERENT DE GARANŢIE, VA FI LIMITATĂ LA REPARAŢIE SAU ÎNLOCUIRE, LA ALEGEREA THK, A COMPONENTELOR PRODUSULUI CARE NU SUNT CONFORME CU GARANŢIA. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A THK NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA PLĂTITĂ EFECTIV CĂTRE THK DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR PENTRU PRODUS. ACEASTĂ LIMITARE A REPARAŢIEI ESTE STABILITĂ DE CĂTRE PĂRŢI CA DEFINITIVĂ CHIAR DACĂ SE AFIRMĂ CĂ REPARAŢIA NU MAI CORESPUNDE SCOPULUI INIŢIAL. RESPECTAREA TOTALĂ ŞI COMPLETĂ DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR A TUTUROR OBLIGAŢIILOR PREZENTATE ÎN ACEST ACORD ESTE O CONDIŢIE CARE PREVALEAZĂ ÎN FAŢA OBLIGAŢIILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR INCLUSE AICI, ÎN GARANŢIA THK.

DAUNE ŞI LIMITĂRI ALE CUMPĂRĂTORULUI: THK NU SE VA FACE RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ FAŢĂ DE CUMPĂRĂTOR, DE AGENŢII ACESTUIA SAU DE PERSOANELE DESEMNATE DE ACESTA PENTRU PIERDERI ECONOMICE, DAUNE INCIDENTALE SAU INDIRECTE, REZULTATE DIN CONTRACTE SAU PREJUDICIU, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE PENTRU PROFITURI PIERDUTE, TIMP DE IMOBILIZARE, PRODUCŢIE PIERDUTĂ, NEÎNDEPLINIREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE ALE CUMPĂRĂTORULUI SAU DEFECTE MATERIALE SAU DE MANOPERĂ ALE CUMPĂRĂTORULUI CU PROVENIENŢĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI. 

RENUNŢARE LA DREPTURI

RENUNŢARE LA DREPTURI

Acest Catalog furnizează informaţii de bază privind produsele pentru mişcare lineară THK şi produsele aferente. Catalogul, inclusiv toate informaţiile, tabelele, formulele, factorii, standardele de acurateţe, toleranţele şi recomandările privind aplicarea prezente aici, constituie doar un punct de pornire pentru selectarea de către client a produselor corespunzătoare şi este posibil să nu se aplice pentru toate aplicaţiile avute în vedere. Catalogul nu este un substitut pentru o analiză corespunzătoare a aplicaţiei, efectuată de un inginer de design experimentat şi având cunoştinţe aprofundate. Selectarea produsului trebuie să se bazeze pe nevoile şi condiţiile aplicaţiei specifice, care variază în mare măsură, în funcţie de mulţi factori. Nicio aplicaţie specifică produsului nu trebuie să se bazeze doar pe informaţiile conţinute în acest Catalog. Toate achiziţiile de Produse THK se supun garanţiei limitate oferite de THK Co., Ltd, în nume propriu sau în numele companiilor şi filialelor asociate acesteia. Clienţii trebuie să confirme independent că o aplicaţie avută în vedere este sigură, corespunzătoare şi eficientă.

„Toate mărcile comerciale utilizate în acest Catalog sunt mărci comerciale înregistrate în Japonia. Dacă se pune problema validităţii unor astfel de mărci comerciale în afara Japoniei, trebuie abordată problema în ţara respectivă.”