Skip to Contents

Zeleno naročanje

Ohranjanje okolja

 

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je usklajen odnos do okolja nujen za nadaljnji obstoj človeštva na tem planetu. To dejstvo morajo poleg proizvodne industrije priznati vsi ljudje na Zemlji.

V skupini THK se tako na ravni celotnega poslovanja kot na ravni vsakega posameznega zaposlenega zelo dobro zavedamo svojega odnosa do okolja in smo odločeni, da dejansko zmanjšamo svoj vpliv na okolje.

Zato v skupini THK menimo, da je treba upoštevati naš vpliv na okolje na podlagi materialov in sestavin, ki jih uporabljamo pri proizvodnji izdelkov, ter naročanja sekundarnih materialov, orodij in drugih pripomočkov, ki se uporabljajo v proizvodni industriji.

To se imenuje zeleno naročanje in načeloma vključuje odpravljanje uporabe škodljivih kemičnih substanc, upoštevanje vpliva na okolje in aktivno sodelovanje s trgovinskimi partnerji pri pobudah v zvezi z varovanjem okolja.

Po sprejetju direktive EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi julija 2006 so se poostrili okoljski predpisi proizvodne industrije po vsem svetu, družbene obveznosti proizvodnih podjetij pa so vse pomembnejše. V skupini THK smo zaradi obveščanja o svojih okoljevarstvenih dejavnostih oblikovali politiko v zvezi z zelenim naročanjem in želimo, da naši trgovinski partnerji ravnajo v skladu z njo.

Pri trgovinskih partnerjih smo vedno cenili troje, in sicer kakovost, stroške in dobavo. Temu želimo zdaj dodati okolje. Zaradi krepitve našega obstoječega partnerstva cenimo polno sodelovanje pri vseh prihodnjih skupnih projektih.