Skip to Contents


Domov > Podatki o družbi > Ohranjanje okolja

Ohranjanje okolja

Slika

 

Vse od razvoja LM-vodila je skupina THK s svojo pionirsko vlogo pri proizvodnji sistemov linearnega premikanja in sestavnih delov strojev prispevala k družbi in gospodarstvu. Prepričani smo tudi, da je naša družbena odgovornost v tem, da naslednjim generacijam zapustimo zdravo okolje na globalni ravni, zato se lotevamo spodaj opisanih pobud za nenehno zmanjševanje okoljskih obremenitev in za vzdrževanje ter izboljšavo naravnega okolja.


Osnovna politika skupine THK glede okolja

  1. Varstvo okolja dojemamo kot pomemben izziv za vodstvo, zato si aktivno prizadevamo da bi natančno poznali načine, na katere poslovne aktivnosti, izdelki in storitve vplivajo na okolje. Vsi oddelki si postavljajo primerne okoljevarstvene cilje, da bi se uspešno spopadli s tem izzivom.
  2. Poleg izpolnjevanja spodaj naštetih okoljskih zakonov smo si sami zastavili nekatere standarde, ki jih redno preverjamo in tako izboljšujemo zmogljivost in učinkovitost upravljanja z okoljem.
  3. Še naprej bomo spodbujali razvoj izdelkov, ki pomagajo pri zniževanju vplivov na okolje.
  4. Znižali bomo porabo energije pri izvajanju svojih poslovnih dejavnosti promovirali zniževanje porabe energije ter zniževanje emisij toplogrednih plinov. 
  5. Še naprej si bomo zavzemali za zmanjševanje odpadnega materiala in recikliranje, tako bomo še naprej posebej pozorni na zmanjševanje količine odpadkov in njihovo recikliranje in si ob tem zavzemali za preprečevanje onesnaževanja. 
  6. Priznavamo vpliv, ki ga ima naše poslovanje na biotsko raznovrstnost, in si bomo aktivno prizadevali za ohranjanje vsega življenja na Zemlji.
  7. Za čim višjo stopnjo celovitosti naših okoljskih dejavnosti, našim podružnicam in poslovnim partnerjem nudimo svetovanje in podporo, prizadevamo pa si tudi za tak način dela, ki je v sodelovanju in slogi s skupnostjo.
  8. Osnovni okoljevarstveni pravilnik je posredovan zaposlenim v vseh oddelkih skupine v okviru izobraževanj, usposabljanj in aktivnosti ozaveščanja. Hkrati spodbujamo izdajanje informacij o okolju znotraj in zunaj skupine.

    Revidirano 21. avgust 2019