Skip to Contents

Linearno premikanje

Vsak dan nas obkrožajo stvari, ki se premikajo linearno. Začetni razvoj linearnega vodila (LM), ki lahko napravo vodi po ravni črti, je temelj družbe THK. Z znanjem, ki smo si ga pridobili pri tovrstni proizvodnji, nabor izdelkov za linearno vodenje, ki jih proizvajamo, nenehno širimo.

Model SHS LM-vodila s kroglično kletko  


Uporaba linearnega gibanja

Velika samodejna steklena vrata

Velika samodejna steklena vrata

 

Naša LM-vodila se uporabljajo pri vodenju velikih samodejnih steklenih vrat v mnogih novih pametnih zgradbah, namenjenih pisarnam. Običajnih valjčnih trakov iz plastične smole ni mogoče uporabljati, ker so takšna vrata pretežka, pa tudi zaradi sunkov vetra. Z našimi LM-vodili so te težave rešene. Zaradi njih je mehanizem vrat tudi bolj kompakten, pri zasnovi vrat pa je na voljo več svobode.