Skip to Contents

V vsakodnevnem življenju

V današnjem svetu se zahtevajo udobje, varnost in zanesljivost. Razvijajo se tudi gospodinjski aparati in bela tehnika. Del tega razvoja v kuhinji je tudi tehnologija družbe THK.

Sistemske kuhinje

Sistemske kuhinje

 

Kuhinja, ki je ravno prav visoka za vas.

Pri kuhinjah z univerzalno zasnovo najdete naša LM-vodila pod pomivalnim koritom, linearne puše in tehnologijo LM-gredi pa na dvižnih obešalih za skodelice. V preteklosti je bil dvižni del pomivalnih korit z nastavljivo višino izpostavljen različnim obremenitvam in pritiskom, zaradi česar se je lahko sunkovito premikal in postal nestabilen in nevaren.

Zaradi modela SSR naših LM-vodil pa sistemska kuhinja z univerzalno zasnovo nima teh težav. Predvideli smo različne sile, ki delujejo na premikajoče se dele v kuhinji, in za gladko premikanje ter raven varnosti in zagotovila, ki sta brez primere, izbrali ta izjemno trdna LM-vodila.

Ko se približujemo družbi, v kateri se posamezniki v istem gospodinjstvu s starostjo vedno bolj osamosvajajo, bodo te kuhinje z univerzalno zasnovo postajale vedno pomembnejše.


Uporabljeni izdelki

LM-vodilo

Primarni izdelki družbe THK so LM-vodila, prva naprava na svetu, ki omogoča linearno premikanje z vrtljivim stikom.

Linearna puša

Za linearno vodenje se uporablja linearna puša v kombinaciji s cilindričnimi LM-gredmi.