Skip to Contents

Priekopníci v oblasti lineárnych vedení

Pohyblivé súčasti strojov možno rozdeliť na valivé, lineárne alebo kombináciu oboch. S vývojom valivých ložísk približne pred 110 rokmi sa valivý kontakt stal štandardným spôsobom dosiahnutia valivého pohybu, čo spôsobilo ohromnú technologickú revolúciu. Valivý kontakt nielen šetril pohybovú energiu, ale tiež znížil trecí odpor na minimum, čím výrazne zvýšil výkon strojov. Hoci by rovnaký vývoj v oblasti lineárneho pohybu bol desaťkrát cennejší, lineárny pohyb prostredníctvom valivého kontaktu musel ešte dlho čakať na svoje uvedenie.

Spoločnosť THK vyriešila svojimi jedinečnými technologickými prostriedkami problém lineárneho pohybu (predtým považovaný za príliš zložitý) prostredníctvom valivého kontaktu a v roku 1972 sa stala prvou spoločnosťou na svete, ktorá vyvinula a uviedla na trh lineárne vedenie (Linear Motion Guide). Náš systém lineárneho pohybu umožnil prudký vývoj v oblasti presnosti, rýchlosti a úspory práce zložitých mechanicko-elektronických nástrojov. Vďaka lineárnym vedeniam od spoločnosti THK môžu obrábacie stroje a priemyselné roboty vykonávať extrémne presné operácie, zatiaľ čo zariadenia na výrobu polovodičov môžu pracovať s menšími jednotkami, než sú mikrometre. Neskôr sa náš systém začal využívať v linkách na výrobu tekutých kryštálov, železničných vozňoch, asistenčných vozidlách, zdravotníckom vybavení, mrakodrapoch, obytných domoch a zábavných zariadeniach. Využitie lineárnych vedení skutočne prekročilo všetky predchádzajúce hranice.

Lineárne vedenie