Skip to Contents

Podpora spoločnosti

Našimi produktmi prispievame k vylepšovaniu infraštruktúry a efektívnejšiemu rozvoju priemyslu.

Pomocou našich jedinečných technológií pomáhame podporovať a vytvárať nové hodnoty napríklad v oblasti informačných technológií (IT), dopravy, stavebníctva, výroby potravín a fungovania mestských aglomerácií.

Telekomunikačná infraštruktúra

Telekomunikačnú infraštruktúru možno považovať za nervový systém, ktorý riadi modernú spoločnosť. Zvyšovanie spoľahlivosti komunikačných sietí z optických vlákien je veľmi dôležitou úlohou. Kombinácia lineárnych vedení, guľových skrutiek a ďalších produktov spoločnosti THK sa používa v zariadeniach na kontrolu optických vlákien, v ktorých umožňuje dosahovať vysokú presnosť.

 

Optické vlákno

 


Rýpadlá

V mestských oblastiach, v ktorých je priestor nad zemou takmer úplne využitý, je nevyhnutné budovať podzemnú dopravnú sieť. Rýpadlá sú nenahraditeľné pri hĺbení tunelov. Naše lineárne vedenia sa používajú v robotoch, ktoré dopravujú betón do rýpadla a presne inštalujú potrebné nástroje.

 

Rýpadlá

 


Viacúrovňové parkovacie domy a stroje na pestovanie ryže

Technológie spoločnosti THK sa využívajú v rôznych oblastiach, ktoré podporujú spoločnosť: od viacúrovňových parkovacích domov pre automobily v našich mestách až po zariadenia na pestovanie ryže, ktoré zvyšujú produktivitu v poľnohospodárskych oblastiach.

Zariadenia na pestovanie ryže

 


Veríme, že naše aktivity sú prospešné pre celú spoločnosť. Prezrite si niektoré príklady toho, ako sa produkty spoločnosti THK využívajú z hľadiska pohybu.

 

Späť ∥  Ďalej