Skip to Contents

Koexistencia so Zemou

Ako člen organizácie planéty Zem považuje spoločnosť THK vhodné environmentálne postupy za dôležitý obchodný prostriedok.

Nazdávame sa, že náš manažment, technologický vývoj a výroba musia zohľadňovať potreby Zeme, prírody a životného prostredia, aby sme mohli podnikať na svetovej úrovni. Veríme, že spoločnosť THK musí hrať dôležitú úlohu pri vývoji produktov ohľaduplných k životnému prostrediu a aktivitách, ktorá ochránia jeho budúcnosť.

Ochrana životného prostredia

Pre spoločnosť v 21. storočí je dôležité zamerať sa na otázky spojené so životným prostredím. V súvislosti s ochranou životného prostredia dodržiavame dva základné princípy. Prvým je vývoj našej obchodnej politiky vedúci k úspore energií vo výrobe, k recyklácii produktov a k riešeniu problému likvidácie odpadu v jednotlivých fázach výroby a obchodných aktivitách. Vo všetkých našich podnikoch podnikáme rôzne opatrenia zamerané na ochranu životného prostredia. Druhým princípom je vývoj produktov, ktoré môžu samy prispievať k ochrane životného prostredia. Technická inovácia valivého kontaktu využívaná v našich lineárnych vedeniach môže napríklad ušetriť veľké množstvo energie, ak sa používa v riadiacom systéme akéhokoľvek zariadenia.

 

Ochrana životného prostredia

 


Veľké optické a infračervené teleskopy

Teleskop Subaru, veľký optický a infračervený ďalekohľad, stojí na vrchole 4 200 metrov vysokej hory Mauna Kea na Havaji. V tomto najvyššie položenom astronomickom observatóriu na svete sa používajú naše lineárne vedenia.

 

Veľký optický a infračervený ďalekohľad

 


Kliknutím zobrazíte aktivity spoločnosti THK zamerané na ochranu životného prostredia.

 

Späť  ∥ Ďalej