Skip to Contents

Guľová tyč s drážkou

Guľová tyč s drážkou

 

Guľová tyč s drážkou je ložisko s drážkou pre valčekové vedenie. Je to inovatívny produkt s guľôčkou, ktorá sa posúva v drážke spojenej s hriadeľom, čo umožňuje vyššie zaťaženie než v prípade lineárneho ložiska a prenos točivého momentu počas lineárnych pohybov.

Technická podpora


Model SLS/SLF

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

Toto prevedenie klietky s guličkami umožňuje, aby sa rovnomerne rozmiestnené guličky nepretržite otáčali a aby ložisko dosahovalo vysokú citlivosť. Okrem toho, vylučuje kolízie a vzájomné trenie medzi guličkami, vyznačuje sa veľmi nízkou hlučnosťou, príjemným zvukom za prevádzky a nízkou tvorbou čiastočiek. Keďže má zvýšenú schopnosť uchovať mazivo, je zároveň dlhý čas schopné prevádzky bez údržby.

[Číslo modelu]
SLS/SLF


Model LBS s vysokým točivým momentom

Model LBS s vysokým točivým momentom

 

Táto guľová tyč s drážkami nemá žiadnu uhlovú vôľu, pretože drážkový hriadeľ má 3 hrany, ktoré sú rovnomerne usporiadané po 120 stupňoch na obvode, a každú z nich držia 2 rady guľôčok (celkovo 6 radov). Takáto konštrukcia poskytuje vyššiu pevnosť tyčového lineárneho posunu s drážkami prostredníctvom predbežného zaťaženia.

[Číslo modelu]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


Model LT so stredným točivým momentom

Model LT so stredným točivým momentom

 

Táto guľová tyč s drážkami poskytuje vysokú kapacitu zaťaženia v radiálnom smere a v smere točivého momentu, pretože drážkový hriadeľ má 2 alebo 3 hrany na obvode a každú z nich držia 2 rady guľôčok (celkovo 4 alebo 6 radov) s cieľom zabezpečiť primerané predbežné zaťaženie.

[Číslo modelu]
LT, LF


Otočný model LBG s ozubením

Otočný model LBG s ozubením

 

Tento model je typ s ozubením na obvode obruby a radiálnymi a axiálnymi ihlovými ložiskami, ktoré sú kompaktne začlenené do tyčového lineárneho posunu s drážkami. Táto guľová tyč s drážkou je optimálna pre mechanizmus prenosu točivého momentu s pohonom tyčového lineárneho posunu s drážkami.

[Číslo modelu]
LBG, LBGT


Otočný model LTR

Otočný model LTR

 

Tento model je kompaktný typ guľovej tyče s drážkou, ktorého podporné ložiská sú priamo začlenené do vonkajšieho povrchu tyčového lineárneho posunu s drážkami.

[Číslo modelu]
LTR, LTR-A