Skip to Contents

Valčekový posúvač LM

Valčekový posúvač LM je kompaktné lineárne vedenie pre veľké zaťaženie s typom posúvača, ktorý je schopný vykonávať neobmedzené kruhové pohyby. Tento produkt je optimálny pre stroje vyžadujúce vysokú presnosť, veľký počet opakovaní a pevnosť pri nastavení polohy.

Technická podpora

 

Valčekový posúvač LM

 


Modely

Model LR Typ používajúci puzdro s kovovými guľôčkami. Tento model je navrhnutý na umiestnenie do drážky na montážnej ploche. Upevňuje sa pomocou skrutiek v štyroch otvoroch na základni drážky. Je vhodný na montáž na miestach, na ktorých môže mať hlavná jednotka obmedzenú výšku (ako príslušenstvo sú k dispozícii aj modely SM a SE). Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)
Model LR-Z Typ používajúci puzdro na báze živice. Je to ľahší typ, ktorý používa živicové puzdro a ktorý sa inštaluje rovnakým spôsobom ako model LR. Obsahuje drážku na inštaláciu tesnenia, do ktorej možno jednoducho umiestniť špeciálne gumové tesnenie s vysokou úrovňou ochrany pred znečistením. Tento model sa okrem toho môže pohybovať vysokou rýchlosťou 1 m/s. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)
Model LRA Typ používajúci puzdro s kovovými guľôčkami. Rovnako ako model LR, aj tento model je navrhnutý na umiestnenie do drážky. Ide o kompaktný typ, ktorý možno pevne namontovať pomocou modelu SM alebo SE (dodávaného ako príslušenstvo) a hrubých skrutiek. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine) 
Model LRA-Z Typ používajúci puzdro na báze živice. Je to ľahší typ, ktorý používa živicové puzdro a ktorý sa inštaluje rovnakým spôsobom ako model LRA. Obsahuje drážku na inštaláciu tesnenia, do ktorej možno jednoducho umiestniť špeciálne gumové tesnenie s vysokou úrovňou ochrany pred znečistením. Tento model sa okrem toho môže pohybovať vysokou rýchlosťou 1 m/s. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine) 
Model LRB Typ používajúci puzdro s kovovými guľôčkami. Keďže tento model nevyžaduje drážku na montážnej ploche, skracuje sa čas potrebný na obrábanie. Rovnako ako model LRA ho možno pevne namontovať pomocou modelu SMB alebo SEB (dodávaného ako príslušenstvo). Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)
Model LRB-Z Typ používajúci puzdro na báze živice. Je to ľahší typ, ktorý používa živicové puzdro a ktorý sa inštaluje rovnakým spôsobom ako model LRB. Obsahuje drážku na inštaláciu tesnenia, do ktorej možno jednoducho umiestniť špeciálne gumové tesnenie s vysokou úrovňou ochrany pred znečistením. Tento model sa okrem toho môže pohybovať vysokou rýchlosťou 1 m/s. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine) 
Model LRU Typ používajúci puzdro s kovovými guľôčkami. Keďže tento model nevyžaduje drážku na montážnej ploche, skracuje sa čas potrebný na obrábanie. Upevňuje sa pomocou skrutiek v štyroch otvoroch na základni drážky. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)