Skip to Contents

Čap

Čap je guľovité klzné ložisko obsahujúce presný guľovitý vnútorný prstenec a ponúkajúce pevnosť zodpovedajúcu oceľovým guľôčkovým ložiskám. Poskytuje veľmi plynulý otáčavý a kmitavý pohyb bez vôle.

Technická podpora

Čap

 


Vnútorný závit s mazaním

Vnútorný závit bez mazania

Vonkajší závit s mazaním

Vonkajší závit bez mazania

Sférické ložisko s mazaním