Skip to Contents

Seizmická izolácia

Seizmická izolácia

Systémy seizmickej izolácie THK na ochranu budov

Zlúčením viacerých technológií sme vytvorili spoľahlivé podporné systémy.

V systémoch seizmickej izolácie od spoločnosti THK sú začlenené naše základné produkty vrátane lineárnych vedení. Pri vývoji týchto systémov boli použité produkty spoločnosti THK, ktorá využila svoju spoľahlivosť, skúsenosti, kreativitu a odborné technické znalosti.

Podrobnosti (formát PDF, 1 740 kB) (v angličtine)

Lineárne vedenie CLB

 

Lineárne vedenie CLB

Lineárne vedenie CLB je systém seizmickej izolácie, ktorý umožňuje prenos vysokého trvalého zaťaženia s mimoriadne nízkou trecou silou, pretože guľôčky v lineárnom vedení sa pri obehu blokom odvaľujú v obežných dráhach zapustených do vodiacej koľajnice. Keďže blok lineárneho vedenia je vybavený vodiacou koľajničkou a guľôčkami, ložiská môžu prenášať aj zaťaženie ťahom. Podrobnosti vám poskytne spoločnosť THK.


Viskózny tlmiaci systém RDT

 

Viskózny tlmiaci systém RDT

Tento systém pohlcuje silu otrasov, ktorá sa pri zemetrasení prenáša na budovu, pričom odolnosť voči otrasom sa dosahuje použitím viskóznej látky. Viskózny tlmiaci systém RDT má štruktúru, v ktorej sa lineárny pohyb prevádza prostredníctvom matice guľovej skrutky na otočný pohyb. Šmyková sila pôsobí na viskóznu látku medzi vnútornou trubicou, ktorá je pripojená k matici, a pevnou vonkajšou trubicou. Podrobnosti vám poskytne spoločnosť THK.


Obnovovací systém

 

Obnovovací systém

Pri vzniku zemetrasenia sa domy s izolovanými základmi môžu voľne posúvať mimo základov v ľubovoľnom vodorovnom smere. Po skončení zemetrasenia sa však budovy musia vrátiť do svojej pôvodnej polohy. Na tento účel sú vybavené týmto obnovovacím systémom, ktorý pozostáva z vrstvenej gumy a ďalších materiálov. Podrobnosti vám poskytne spoločnosť THK.


Tabuľka izolačných riešení THK, model TSD

 

Tabuľka izolačných riešení THK, model TSD

Pri samotnom zemetrasení sa môžu ľudia vo vnútri budovy zraniť pri druhotných nehodách, aj keď samotná budova zostane nepoškodená. Môže dôjsť k spadnutiu a zničeniu cenného vnútorného vybavenia. S cieľom zabrániť takémuto zničeniu je dôležité vybrať vhodný spôsob zabránenia prenosu otrasov do vnútorného priestoru. Spoločnosť THK využila svoje znalosti v oblasti technológie izolácie obytných budov a navrhla opatrenia na izoláciu vnútorných priestorov. Podrobnosti vám poskytne spoločnosť THK.

Podrobnosti (formát PDF, 2 295 kB) (v angličtine)