Skip to Contents

Obrábacie stroje a nástroje

Obrábacie stroje a nástroje

 

Všetky súčasti používané v obrábacích strojoch a nástrojoch sa vyrábajú pomocou „materských strojov“, ktoré samé vytvárajú súčasti strojov. Presnosť výroby súčastí vyrábaných obrábacími strojmi a nástrojmi sa stále zvyšuje, či už ide o jemné a zložité, alebo veľké a ťažké dielce. Túto presnosť a rýchlosť možno dosiahnuť pomocou systémov lineárneho pohybu od spoločnosti THK.


Centrá horizontálneho obrábania

Vrcholom v oblasti obrábacích strojov je obrábacie centrum. Pre nosník, pomocou ktorého je potrebné presne a rýchlo umiestniť obrábaný kus, a pre riadiaci mechanizmus, ktorý zabezpečuje pohyb obrábacích nástrojov, sa používajú vysokopresné a pevné lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a guľové skrutky. Pre otočný nosník, ktorý musí vykonávať plynulý otočný pohyb, sa okrem toho používajú krížové ložiská.

Frézy

Hoci hlavnými trendmi v oblasti sériového opracovania sú obrábacie centrá a CNC sústruhy, v najmodernejšej výrobe sa naďalej využívajú aj frézy. Najpokročilejšie stroje, ktoré sú schopné vyrábať produkty s extrémnou presnosťou, sa vyrábajú pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov. S cieľom dosiahnuť kvalitu ručných prác sa v navádzacích systémoch fréz používajú lineárne vedenia a guľové skrutky, ktoré dokážu pracovať bez akýchkoľvek odchýlok.

NC sústruhy

Spolu s obrábacími centrami hrajú NC sústruhy vedúcu úlohu v oblasti obrábania. Vďaka svojej vysokej pevnosti a presnosti sú lineárne vedenia a guľové skrutky neoddeliteľnou súčasťou pohybu nožovej hlavy každého sústruhu. Keďže lineárne vedenia kombinujú túto vysokú pevnosť s veľmi kompaktným dizajnom, môžu prispievať k miniaturizácii celého zariadenia.

Rovinné frézy

Rovinná fréza je veľký frézovací stroj. Je teda jasné, že pracuje s veľkými a ťažkými obrábanými kusmi. Ak sa na posúvanie nosníka použijú vysokopevné lineárne vedenia, môže sa nosník posúvať plynule a fréza môže s vysokou presnosťou obrábať veľké súčasti.

CNC frézy na ozubené kolesá

Pre frézy, ktoré vyrábajú ozubené kolesá umožňujúce prenos pohybu a výkonu, sa zvyčajne používajú klzné lišty. Mazanie týchto strojov je však vždy veľmi komplikované. Pri použití lineárnych vedení a guľových skrutiek s integrovanými prvkami mazania je možné zjednodušiť konštrukčné riešenie stroja a zároveň predĺžiť čas, počas ktorého systém nevyžaduje žiadnu údržbu.

Stroje na brúsenie povrchov

Až donedávna sa na posun nosníkov strojov na brúsenie povrchov používali hydraulické valce. Pomocou guľových skrutiek a systémov servopohonu však možno tento posun vykonávať s vyššou presnosťou a rýchlosťou, čím sa zvyšuje produktivita výroby. Stroj používajúci guľové skrutky nevyžaduje žiadny hydraulický systém, takže je čistejší a má menší negatívny vplyv na životné prostredie.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Krížové ložisko

Krížové ložisko

Krížové ložisko je valivé ložisko s vysokou presnosťou otáčania schopné niesť zaťaženie v každom smere.

Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.