Skip to Contents

Priemyselné strojné zariadenia

Automatické baliace stroje pre potravinársky a farmaceutický priemysel

 

V odvetviach, v ktorých v minulosti prevažovala ručná výroba, sa dnes používajú rôzne typy výrobných strojov, ktoré umožňujú automatizáciu a úsporu pracovných síl. V tomto kontexte sa používajú aj produkty spoločnosti THK, od zariadení, ktoré len presne a efektívne opakujú rovnaké operácie, až po zariadenia ponúkajúce vysokú presnosť pohybu.


Elektrické vstrekovacie lisy

Od hydraulickej energie k elektrickému pohonu... Starosti o životné prostredie viedli mnohých výrobcov k prechodu na vstrekovacie listy s elektrickým pohonom. V týchto strojoch sa používajú guľové skrutky pre veľké zaťaženie, ktoré svojimi parametrami zodpovedajú bežným hydraulickým valcom, spolu s vysokopevnými lineárnymi vedeniami na presné umiestnenie foriem.

Dierovacie lisy

Ako rýchlo možno dierovať? Rýchlosť dierovania sa neustále zvyšuje. Guľové skrutky sú ideálne na presúvanie tenkých oceľových obrábaných kusov s vysokým zrýchlením alebo spomalením. S cieľom vykonávať tieto pracovné pohyby vo vysokej rýchlosti sa používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a guľové skrutky.

Zariadenia na zváranie živíc

Nato, aby bolo možné zvariť dve trubice vyrobené zo živice, je potrebné ich súčasne zahriať a spojiť v priamke pomocou prítlaku. Presný a spoľahlivý priebeh takejto operácie možno zabezpečiť umiestnením trubíc pomocou lineárnych vedení.

Baliace stroje s vodorovným stláčaním

V elektrických pohonných systémoch strojov na lisovanie odpadového papiera sa používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a model HBN presných guľových skrutiek so zapuzdrenou guľôčkou. V minulosti sa lis pohyboval pomocou hydraulických valcov, pri údržbe stroja však dochádzalo k úniku oleja, ktorý znečisťoval odpadový papier aj okolie stroja. Po prechode na motorový pohonný systém spolu s modelom HBN guľových skrutiek, ktorý ponúka odolnosť voči vysokému zaťaženiu zodpovedajúcu hydraulickým valcom, sa však problém úniku oleja vyriešil. Baliace stroje okrem toho môžu byť teraz kompaktnejšie.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Pohonná jednotka lineárneho vedenia

Pohonná jednotka lineárneho vedenia

Pohonná jednotka lineárneho vedenia je kompaktná pohonná jednotka s vysokou pevnosťou a presnosťou, v ktorej je integrované lineárne vedenie s guľovou skrutkou.

Klzná jednotka

Klzná jednotka

Klzná jednotka je lacné lineárne vedenie s lisovanou posuvnou súčasťou a valcovanými koľajničkami.


Klzné vedenie

Klzné vedenie

Toto klzné vedenie je lacné lineárne vedenie vyrobené z presne valcovaného oceľového plechu.

Lineárne ložisko

Lineárne ložisko

Lineárne ložisko je lineárne vedenie používané v kombinácii s valcovitým hriadeľom LM.


Maticový posun

Maticový posun

Maticový posun je klzná posuvná skrutka s vodiacim uhlom 45 stupňov, ktorý nemožno vyrobiť obrábaním.

Vačková kladka

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktné ložisko s pevným hriadeľom a vstavaným ihlovým ložiskom.


Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.