Skip to Contents

Presné nástroje

Použité produkty

 

So zmenšovaním a spresňovaním nástrojov sa zvyšujú požiadavky na presnosť pri výrobe súčastí strojov. Meracie nástroje umožňujúce dosahovanie vyššej presnosti pomáhajú tieto požiadavky splniť. Produkty spoločnosti THK významne prispievajú k schopnostiam presných nástrojov zistiť veľmi jemné pohyby, zmeny a odchýlky.


Veľké prístroje na trojrozmerné meranie

Veľké prístroje na trojrozmerné meranie vyžadujú správne navádzanie. V prípade sond nachádzajúcich sa ďaleko od navádzacieho mechanizmu môžu aj malé pohybové odchýlky ovplyvniť presnosť merania. V týchto zariadeniach sa používajú vysokopresné lineárne vedenia, ktoré ponúkajú potrebnú presnosť, plynulý pohyb a pevnosť.

Malé meracie mikroskopy

V oblasti technológií vysokopresného spracovania sa neustále zvyšujú nároky na presné operácie obrábania. Malé meracie mikroskopy, ktoré merajú veľmi malé súčasti strojov, používajú lineárne vedenia spoločnosti THK pre vysokorýchlostné a výkonné mechanizmy s automatickým zaostrovaním. Naše guľôčkové vedenia sa okrem toho používajú na vedenie nosníkov, ktoré nesú testovanú súčiastku. Prispievajú k lepšiemu vykonávaniu jemných pohybov.

Nástroje na kontrolu zŕn

Pri kontrole zŕn sa vykonáva vysokorýchlostná analýza obrazov pomocou snímačov. Tieto snímače musia vykonávať plynulý lineárny pohyb. Vibrácie a odchýlky rýchlosti je potrebné minimalizovať. Naše miniatúrne lineárne vedenia môžu tieto problémy vyriešiť.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Lišta krížového valčekového ložiska

Lišta krížového valčekového ložiska

Lišta krížového valčekového ložiska je lineárne vedenie s obmedzeným rozsahom pohybu, ktorého presné valivé prvky sú usporiadané striedavo ortogonálne.

Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.