Skip to Contents

Stavebníctvo

Seizmická izolácia

 

Presne obrábané produkty od spoločnosti THK sa nepoužívajú len v priemyselných zariadeniach, ale aj vonku. Môžu napríklad podporovať vysokozaťažené stavby v bahnitých a vlhkých oblastiach. Naše produkty, ktoré podporujú základnú ľudskú infraštruktúru, sa používajú čoraz rôznejšími spôsobmi, poskytujú pohodlie a zabezpečujú bezpečné životné podmienky.


Konštrukcie na absorpciu otrasov pre domy

Technológia absorpcie otrasov znižujúca poškodenie v dôsledku vibrácií pri zemetrasení je cenným opatrením pred zemetraseniami. Ak sú prvky lineárnych vedení skombinované ortogonálne, môžu sa voľne pohybovať na rovnej ploche. V kombinácii s tlmiacou gumou môže jedinečný systém THK na absorpciu otrasov znížiť vibrácie ľahkých domov pri zemetraseniach. Na základe poznatkov získaných pri výrobe lineárnych vedení vytvára spoločnosť THK nové systémy, ktoré môžu chrániť životy a majetok ľudí pred prírodnými katastrofami.

Konštrukcie na absorpciu otrasov pre veľké budovy

Konštrukcie spoločnosti THK na absorpciu otrasov sa používajú aj v mrakodrapoch. Lineárne vedenia sú usporiadané v krížovom profile, aby absorbovali vodorovné vibrácie. Účinky vibrácií pôdy na budovu sa minimalizujú, otrasy sa znižujú o 1/3 až 2/3 a menia sa na slabšiu silu, vďaka čomu zostanú budovy stáť.

Rýpadlá

Dopravné a telekomunikačné siete, ktoré sú pre náš život nenahraditeľné, sa inštalujú pod zemou a na povrchu ich nevidno. Rýpadlá hrajú aktívnu úlohu pri hĺbení tunelov potrebných pre metrá, siete optických vlákien a ďalšie časti infraštruktúry. Hlboko pod zemou sa v rýpadlách používajú veľké prvky lineárnych vedení od spoločnosti THK, ktoré pomáhajú dopravovať betón do rýpadla a umožňujú presné umiestňovanie potrebných nástrojov.

Konštrukcie na reguláciu vibrácií budov

Časté zemetrasenia spôsobujú obyvateľom postihnutých oblastí veľké problémy. Systém spoločnosti THK na reguláciu vibrácií im môže pomôcť. Vďaka technológiám guľových skrutiek a lineárnych vedení môže tento systém ochrániť životy a majetok ľudí pred zemetrasením. Tento systém nielen zabraňuje poškodeniu v dôsledku otrasov, ale svojou neustálou prítomnosťou tiež upokojuje obyvateľov.

Použité produkty

Systémy seizmickej izolácie THK na ochranu budov

Systémy seizmickej izolácie THK na ochranu budov

V systémoch seizmickej izolácie od spoločnosti THK sú začlenené naše základné produkty vrátane lineárnych vedení.

Tabuľka izolačných riešení THK, model TSD

Tabuľka izolačných riešení THK, model TSD

Spoločnosť THK využila svoje znalosti v oblasti technológie izolácie obytných budov a navrhla opatrenia na izoláciu vnútorných priestorov.