Skip to Contents

Lekárska a asistenčná starostlivosť

Zdravotnícke vybavenie

 

Lekári využívajú pokročilé zdravotnícke technológie, zatiaľ čo pomocné zariadenia uľahčujú prácu ošetrovateľov. Pokrok v oblasti medicíny vrátane zdravotníckych zariadení využívajúcich pokročilé počítačové technológie chráni životy ľudí. Produkty spoločnosti THK spĺňajú najvyššie štandardy spoľahlivosti, ktoré sú v prípade zdravotníckych prístrojov nevyhnutnosťou.


Röntgenové prístroje

Naše lineárne vedenia a krížové ložiská sa používajú na presúvanie zariadenia pri röntgenovom vyšetrení. Röntgenovému zariadeniu to umožňuje zamerať lúče v ľubovoľnom smere a snímať obraz z ľubovoľného uhla bez ohľadu na polohu pacienta. Pri používaní produktov od spoločnosti THK sa tiež znižujú vibrácie a hlučnosť prístroja, vďaka čomu sú pacienti pokojnejší.

Automatizované zariadenia na hematologickú analýzu

Naše guľové tyče s drážkou a maticové posuny sa používajú na zvislý presun vstrekovačov činidiel v zariadeniach na hematologickú analýzu. Guľová tyč s drážkou môže znižovať vibrácie na konci vstrekovača pri jeho zastavení, zatiaľ čo maticové skrutkové posuny umožňujú výrobu plniacich mechanizmov s veľmi plynulým a rýchlym pohybom.

Zdravotnícke röntgenové CT skenery

Röntgenový CT skener je samostatné zariadenie, ktoré zakrýva celé telo pacienta a obsahuje skener počítačovej tomografie (CT) a angiografické zariadenie na diagnózu ochorení obehovej sústavy. V týchto sa zariadeniach sa používajú lineárne vedenia od spoločnosti THK v časti pozdĺžneho pohybu, ktorá posúva pacienta na lôžku počas procesu skenovania. Keďže vedenia znižujú vibrácie a hlučnosť pri pohybe systému, umožňujú, aby boli pacienti pokojnejší.

Kúpeľné zariadenia s podporou elektrických invalidných vozíkov

Naše guľové tyče s drážkou sa používajú v kúpeľných zariadeniach s elektrickými výťahmi. Použitie tyče na zdvih umožňuje kompaktný dizajn zariadenia.

Roboty na chirurgické operácie

Pri umiestňovaní kostí na svoje miesto musia lekári vyvíjať silný tlak. Problémom je tiež dávka radiácie absorbovaná pri rádiografii. Tieto problémy sa riešia vývojom chirurgických robotov. Vďaka lineárnym vedeniam a pohonným jednotkám od spoločnosti THK sú tieto chirurgické roboty výkonné a kompaktné a ponúkajú vysokú presnosť pri operáciách, počas ktorých presne reprodukujú pohyby lekára.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Krížové ložisko

Krížové ložisko

Krížové ložisko je valivé ložisko s vysokou presnosťou otáčania schopné niesť zaťaženie v každom smere.

Guľová tyč s drážkou

Guľová tyč s drážkou

Guľová tyč s drážkou je ložisko s drážkou pre valčekové vedenie.


Maticový posun

Maticový posun

Maticový posun je klzná posuvná skrutka s vodiacim uhlom 45 stupňov, ktorý nemožno vyrobiť obrábaním.